Provinciale prijzen heemkunde en geschiedenis voor Hilaire Liebaut en Lies Vervaet

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft jaarlijks enkele prijzen historisch onderzoek uit. In 2017 was dat, en wel voor de laatste keer, in de disciplines heemkunde en geschiedenis. De deputatie kende deze prijzen respectievelijk toe aan Hilaire Liebaut en aan Lies Vervaet, beiden – toevallig – uit Lokeren.

De studie van Hilaire Liebaut was gewijd aan de geschiedenis van de CVP-Lokeren 1945 – 1970. Hilaire Liebaut is al van in zijn studententijd geboeid door politieke geschiedenis. Hij verzorgde talrijke publicaties over dit onderwerp, toegespitst op het Land van Aalst en op het Waasland. In zijn recente boek weet hij methodisch en met passende afstand een hele generatie uit de naoorlogse politieke geschiedenis van Lokeren te behandelen. Daarbij heeft hij, vanuit een ruime bronnenstudie, zowel oog voor het lokale detail als voor de ruimere beleidsmatige context.

Lies Vervaet schreef haar doctoraat geschiedenis over Goederenbeheer in een veranderende samenleving. Het Sint-Janshospitaal van Brugge, ca. 1275 - ca. 1575. Het is een bijzonder goed gedocumenteerd onderzoek waarin de auteur nieuwe inzichten verschaft in het grondgebruik van één van de belangrijkste instellingen in het graafschap Vlaanderen. Daarbij schetst ze een intrigerend beeld van de evolutie die de landbouw doorgemaakt heeft tijdens de late middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Bijzonder is daarbij ook de rol van vrouwen in de landbouw op het platteland. Die was, zeker in de 15de eeuw, veel groter dan tot nu aangenomen werd.

Gedeputeerde Dauwe:

“Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft een decennialange traditie op het vlak van de prijzen historisch onderzoek met een plejade aan winnaars. Daarbij was het steeds de bedoeling een forum te bieden voor kwalitatief onderzoek dat nieuwe elementen bijdraagt rond aspecten van de geschiedenis van onze provincie en in uitbreiding het graafschap Vlaanderen. Op die wijze kunnen we het verleden beter begrijpen en daardoor ook onze eigen tijd.”

 

Contacteer ons
Ignace Van Driessche beleidsmedewerker Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Ignace Van Driessche beleidsmedewerker Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent