Provinciale prijskamp van het trekpaard in De Brielmeersen

Op zondag 1 oktober

Op zondag 1 oktober 2023 vindt de provinciale prijskamp van het trekpaard plaats in het provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze. Die dag laten meer dan 100 trekpaarden zich van hun beste kant zien.

De mooiste en beste trekpaarden van Oost-Vlaanderen

De vereniging van de Paardenkwekers van Oost-Vlaanderen vzw (Pakov) organiseert deze provinciale prijskamp in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze. Bezoekers kunnen er de mooiste en beste trekpaarden van Oost-Vlaanderen bewonderen. Van 9 uur tot 15 uur worden de paarden individueel geklasseerd. De eerst geplaatsten komen tegenover elkaar in de diverse kampioenschappen.

In de 'Grote Prijs Stad Deinze' en de 'Grote Prijs Provincie Oost-Vlaanderen' worden ook de nationale oud-kampioenen en de oud-kampioenen van Deinze voorgesteld.

Praktisch

Wanneer: zondag 1 oktober van 9 tot 15 uur

Waar: domein De Brielmeersen Deinze – kant ingang jachthaven

De toegang is gratis.

Opgelet: deelnemers aan de paardenprijskamp kunnen enkel gebruiken maken van de ingang aan de kant van de jachthaven (Lucien Matthijslaan) en kunnen enkel parkeren op de Brielpoortparking.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen
Johan Cornelis schepen voor Landbouw, stad Deinze
Tony De Neve centrumverantwoordelijke De Brielmeersen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen
Johan Cornelis schepen voor Landbouw, stad Deinze
Tony De Neve centrumverantwoordelijke De Brielmeersen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent