Provinciale prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 voor Konekt vzw en Luk Verschueren

De deputatie kende de tweejaarlijkse prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 ex aequo toe aan Konekt vzw en aan Luk Verschueren. Elke laureaat ontvangt een bedrag van 2 500 EUR.

"De jury vond het voor deze laatste editie van de prijs, een uitgelezen kans om zowel een blik vooruit te werpen als terug te kijken naar de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De deputatie volgde daarom het voorstel van de jury om de prijs ex aequo toe te kennen aan Konekt vzw en Luk Verschueren."

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur

Konekt vzw

De jury was van oordeel dat Konekt vzw baanbrekend werk verrichtte en een sterk parcours reed. De jury loofde de omslag die de organisatie maakte de voorbije jaren. Ze namen een voortrekkersrol op bij de samenvoeging van de vormingsorganisaties die werken voor mensen met een mentale beperking. (WIEV, Handicum, VIBEG en VMG). Op alle vlakken brachten ze ruime samenwerkingen tot stand. De werking van Konekt vzw, ontstaan in Oost-Vlaanderen, is dan ook uniek te noemen binnen onze provincie.

Luk Verschueren

Luk Verschueren heeft een aanzienlijke verdienste in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hij heeft alle mogelijke functies bekleed bij zeer uiteenlopende sociaal-culturele organisaties en armoedeverenigingen. Ook na zijn professionele loopbaan blijft hij zeer actief betrokken bij de sector. Hij belichaamt als het ware het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

 

De tweejaarlijkse prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt toegekend voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen op het vlak van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen.

De gemotiveerde voorstellen werden geformuleerd door volgende juryleden:
de heer Luc De Droogh, de heer Steve Maes, mevrouw Kaat Peeters, mevrouw Inge Van de Walle en de heer Dirk Verbist.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Eeckhout dienst Kunsten en Cultuurspreiding , Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Eeckhout dienst Kunsten en Cultuurspreiding , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent