Provinciale prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 voor Konekt vzw en Luk Verschueren

Donderdag 7 september 2017 — De deputatie kende de tweejaarlijkse prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 ex aequo toe aan Konekt vzw en aan Luk Verschueren. Elke laureaat ontvangt een bedrag van 2 500 EUR.

"De jury vond het voor deze laatste editie van de prijs, een uitgelezen kans om zowel een blik vooruit te werpen als terug te kijken naar de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De deputatie volgde daarom het voorstel van de jury om de prijs ex aequo toe te kennen aan Konekt vzw en Luk Verschueren."

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur

Konekt vzw

De jury was van oordeel dat Konekt vzw baanbrekend werk verrichtte en een sterk parcours reed. De jury loofde de omslag die de organisatie maakte de voorbije jaren. Ze namen een voortrekkersrol op bij de samenvoeging van de vormingsorganisaties die werken voor mensen met een mentale beperking. (WIEV, Handicum, VIBEG en VMG). Op alle vlakken brachten ze ruime samenwerkingen tot stand. De werking van Konekt vzw, ontstaan in Oost-Vlaanderen, is dan ook uniek te noemen binnen onze provincie.

Luk Verschueren

Luk Verschueren heeft een aanzienlijke verdienste in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hij heeft alle mogelijke functies bekleed bij zeer uiteenlopende sociaal-culturele organisaties en armoedeverenigingen. Ook na zijn professionele loopbaan blijft hij zeer actief betrokken bij de sector. Hij belichaamt als het ware het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

 

De tweejaarlijkse prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt toegekend voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen op het vlak van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen.

De gemotiveerde voorstellen werden geformuleerd door volgende juryleden:
de heer Luc De Droogh, de heer Steve Maes, mevrouw Kaat Peeters, mevrouw Inge Van de Walle en de heer Dirk Verbist.

 

Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur at Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Eeckhout dienst Kunsten en Cultuurspreiding at Provincie Oost-Vlaanderen