Provinciale Prijs voor Nieuwe Muziek 2017 toegekend!

De Provinciale Prijs voor Nieuwe Muziek 2017 werd ex aequo toegekend aan Kris De Baerdemacker voor het werk ‘Festa’ en aan Heleen Van Haegenborgh en Christian Mendoza voor de cd ‘Copper’. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 5 000 EUR, beide laureaten ontvangen 2 500 EUR.

Volgens de jury is ‘Festa’ van Kris De Baerdemacker een kleurrijk, fantasievol geschreven solowerk voor altsax, consequent en homogeen qua stilistische benadering. Het stuk is goed bedacht binnen de mogelijkheden van het instrument, met een rijke diversiteit aan ritmische vondsten en een virtuoos gebruik van de registers van het instrument.

De cd ‘Copper’ van Heleen Van Haegenborgh en Christian Mendoza is een cd die ‘nieuwe muziek’ vol avontuur brengt, onvoorspelbaar en rakend. Het is een ontmoeting tussen twee werelden, een verfrissend, persoonlijk gekleurd verhaal in een rijke en ruime klaviertraditie. De cd is zeer verscheiden qua stijl en esthetiek, een beetje wisselvallig, maar pittig en origineel gevonden, vakkundig en met smaak uitgewerkt.

Voor de prijs schreven 18 deelnemers in met één of meer werken. De vakjury bestond uit Petra Vermote, Piet Swerts, Jan Van der Roost, Annelies Van Parys en Filip Rathé.

Provinciale cultuurprijzen

De Provinciale Prijs Nieuwe Muziek 2017 is één van de 8 categorieën waarvoor het provinciebestuur in 2017 Cultuurprijzen uitschreef: beeldende kunst, nieuwe muziek, historisch onderzoek (geschiedenis en heemkunde), letterkunde (poëzie en toneel), architectuur en sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/cultuurprijzen.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Kunsten en Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Kunsten en Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent