Provinciale prijs Jeugdwerk voor Allen gaat naar ...

De Provincie Oost-Vlaanderen reikt in het najaar de laatste keer de prijs 'Jeugdwerk voor Allen' uit. Vanaf 2018 neemt Vlaanderen de bevoegdheden rond jeugdwerk van de provincies over. ‘Jeugdwerk voor Allen is een geldprijs van 1000 EUR voor 2 initiatieven die zich engageren om het jeugdwerk toegankelijk te maken. Dit jaar gaat de prijs naar Roeland vzw uit Gent en de Gemeentelijke Speelpleinwerking Awimbalieje uit Denderleeuw.

Ieder kind, ongeacht zijn achtergrond of zijn beperking, geniet ervan om deel te nemen aan het verenigingsleven. Vzw Roeland en Speelpleinwerking Awimbalieje leveren baanbrekend werk om de meest kwetsbaren te betrekken.”, aldus gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor Welzijn. 

Vzw Roeland organiseert Nederlands taalbad
vzw Roeland organiseert activiteiten in het Nederlands, Frans en Engels voor kinderen en jongeren. Onder het motto ‘creatief talen leren’ organiseren ze ook taalkampen. De vzw neemt de prijs in ontvangst voor hun NT2-project voor anderstalige nieuwkomers van 7 tot 12 jaar en van 12 tot 15 jaar. De anderstalige jongeren krijgen tijdens de schoolvakantie extra ondersteuning om hun kennis van het Nederlands te verbeteren. Naast dit ‘taalbad’ brengt de vzw hen ook in contact met het lokaal vrijetijdsaanbod. De vzw betrekt door deze werking een zeer moeilijk te bereiken doelgroep en onderscheidt zich dus van het reguliere jeugdwerk. 

Gemeentelijke Speelpleinwerking Awimbalieje Denderleeuw
De volledige werking van Speelplein Awimbalieje is zo georganiseerd dat het speelplein toegankelijk is voor ieder kind. Zo is inschrijven op voorhand niet nodig, is er vooropvang van 7 u en naopvang tot 18u30 én kan je uw kind de hele dag door afzetten. Ook de administratieve verplichtingen en communicatie is afgestemd op ouders en kinderen die de Nederlandse taal maar beperkt machtig zijn. Ze slagen er ook in om hun divers publiek te laten doorstromen naar de animatorenploeg. De diversiteit in het begeleidersteam werkt dan weer positief door in het werven en opvangen van nieuwe kinderen en tieners. Diversiteit en inclusie worden op deze manier omgezet naar een erg positief verhaal. Via hun nauwe samenwerking met het OCMW van Denderleeuw, bereiken ze ook gezinnen die het niet zo breed hebben. Ongeveer 27% van hun deelnemers genieten een sociaal tarief. 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn
Erik Tjampens consulent jeugdwerking
Stefanie Audenaarde Speelplein Awimbalijie
Marie Verhaegen Roeland vzw
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn
Erik Tjampens consulent jeugdwerking
Stefanie Audenaarde Speelplein Awimbalijie
Marie Verhaegen Roeland vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent