Skip to Content

Provinciale molens nemen opnieuw deel aan Oost-Vlaamse Molendag

zondag 16 oktober 2022

Op zondag 16 oktober 2022 is het opnieuw Oost-Vlaamse Molendag, de jaarlijkse feestdag voor de wind- en watermolens. Ook de provinciale molens zijn open, van 10 tot 17 uur. De molenaars en molengidsen staan klaar om gratis demonstraties en rondleidingen te geven.

"Het is dankzij deze vrijwilligers dat een evenement als Molendag kan doorgaan. Zij houden ook op andere dagen van het jaar de molens draaiende en malende, onder de begeleiding van ons Mola Molencentrum en met een premie van de Provincie. Ze vertellen vol passie over dit erfgoed. Dat is de beste garantie om de eeuwenoude molens nog een mooie lange toekomst te geven."

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

 

Fauconniersmolen (Oordegem - Lede)

Vrij bezoek met molenaars(gidsen) en maaldemonstraties.

Meuleken ’t Dal (Zingem – Kruisem)

Vrij bezoek met molenaars(gidsen) en maaldemonstraties.

Roomanmolen (Sint-Pauwels – Sint-Gillis-Waas)

Vrij bezoek met molenaars(gidsen) en maaldemonstraties van 10 tot 17 uur. 

Het daar ambachtelijk gemalen bio speltmeel is er te koop.

Deze molen is gerestaureerd in 2020. Er verscheen ook een Erfgoedsprokkel over met informatie over de geschiedenis en bezienswaardigheden van de molen.

Windekemolen (Balegem – Oosterzele)

Vrij bezoek met molenaars(gidsen) en maaldemonstraties van 10 tot 17 uur.

Proef van een streekbiertje van een lokale microbrouwerij.

Deze molen werd gerestaureerd in 2017-2018.

Zwalmmolen (Munkzwalm – Zwalm)

Vrij bezoek van watermolen met molenaars(gidsen) van 10 tot 17 uur. 

Demonstraties tarwe malen op elektrisch molentje en experimenteel bakken in houtoven.

Er is in de omgeving een vistrap aangelegd. Hoe dit er uit ziet, legt de molenaar je graag uit. 

Contacteer ons
An Vervliet Gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van den Branden conservator Mola Molencentrum
An Vervliet Gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van den Branden conservator Mola Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent