Skip to Content

Provinciale domeinen Het Leen en Den Blakken terug open voor wandelen en fietsen vanaf 24 april

Coronavirus – update maatregelen 24 april 2020

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen besliste om vanaf vandaag de provinciale domeinen Het Leen (Eeklo) en Den Blakken (Wetteren) gefaseerd te openen. Beide domeinen zijn opnieuw toegankelijk, maar wel enkel voor wandelaars en fietsers die in de buurt wonen.

 • Toiletten en andere infrastructuur zijn niet toegankelijk voor het publiek
 • Gebruik van speeltuinen is niet toegelaten
 • De afstandsregels zijn van toepassing
 • De parkings zijn enkel toegankelijk voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar

  We zijn er ons van bewust dat mensen die in de buurt wonen van zo een mooi domein, de nood hebben om er te gaan wandelen of fietsen. Daarom hebben we beslist om alvast twee domeinen open te stellen vanaf vrijdag 24 april. Als alles vlot verloopt, zullen de andere domeinen gefaseerd volgen. 

  gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

  Het is niet de bedoeling dat mensen de wagen nemen om er te gaan wandelen. Daarom worden de parkings afgesloten, behalve voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar.

  Bij een positieve evaluatie van de heropening van Het Leen en Den Blakken volgen mogelijk andere provinciale domeinen, op een gefaseerde manier én enkel voor omwonenden.

  Meer info: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

  Contacteer ons
  Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
  Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 1 augustus 2022  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent