Skip to Content

Provinciale domeinen De Gavers, De Ster, Nieuwdonk, De Brielmeersen en De Boerekreek heropenen volgende week

update na 4 mei 2020: domeinen ook toegankelijk voor niet-omwonenden

Na de provinciale domeinen Het Leen, Den Blakken en Puyenbroeck openen op maandag 4 mei ook De Gavers (Geraardsbergen), De Ster (Sint-Niklaas), Nieuwdonk (Berlare) en De Boerekreek (Sint-Laureins) opnieuw de deuren. Op woensdag 6 mei volgt De Brielmeersen (Deinze).

Midden volgende week zijn dus alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen opnieuw open.

update na 4 mei 2020: door de versoepeling van de federale richtlijnen zijn de domeinen ook toegankelijk voor niet-omwonenden. 

  “Woensdag 29 april ging ons grootste domein, Puyenbroeck, open en dat verliep tot nu toe vlot. Daarom willen we nu ook de andere domeinen openstellen. Zij zijn zich nu volop aan het voorbereiden hiervoor. “

  gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

  Elk domein heeft zijn werking zodanig georganiseerd dat mensen opnieuw kunnen wandelen en joggen en (waar toegelaten) fietsen in een groene omgeving.

  • In De Gavers kan je voorlopig niet fietsen en werd er een eenrichtingsverkeer ingesteld voor de wandelaars. De openingsuren zijn er wat aangepast.
  • In De Ster zijn de openingsuren eveneens aangepast.
  • Nieuwdonk is toegankelijk voor wandelaars. De parking blijft gesloten.
  • De Boerekreek en De Brielmeersen zijn toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

  Op de websites van de verschillende domeinen vind je een overzicht van alle maatregelen per domein. De federale richtlijnen gelden uiteraard ook hier. De domeinen worden hierin ondersteund door de lokale politie.

  • Toiletten en andere infrastructuur zijn niet toegankelijk voor het publiek
  • Gebruik van speeltuinen is niet toegelaten
  • De afstandsregels zijn van toepassing

  "Bij de opening van onze domeinen werden goede afspraken gemaakt met de betrokken lokale besturen. Zo kunnen we rekenen op de steun van de lokale politie voor het handhaven van de maatregelen. We willen de betrokken burgemeesters en de lokale overheden hiervoor uitdrukkelijk danken."

  gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

   

  Meer info: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

  Contacteer ons
  Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
  Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 1 augustus 2022  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent