Skip to Content

Provinciaal onderwijs start op 1 september officieel met nieuwe naam

Het provinciaal onderwijs is klaar voor een nieuw schooljaar. En bij een nieuwe start hoort dit jaar ook een nieuwe naam. 

Vanaf 1 september 2020 is CVO Groeipunt de officiële naam van het volwassenenonderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen. De provinciale lagere scholen voor bijzonder onderwijs worden Kiempunt. En het provinciale secundair onderwijs wordt Richtpunt.

"De scholen gaan open onder code geel en ook in het volwassenenonderwijs mag iedereen opnieuw ter plekke les volgen, mét mondmasker. Bij CVO Groeipunt kan dat voor maar liefst 176 opleidingen op 55 lesplaatsen in Oost-Vlaanderen. CVO Groeipunt zet voor een aantal opleidingen ook nog steeds in op afstandsleren en op een combinatie van online leren en contactonderwijs."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Meer info op de websites van de scholen en cvo Groeipunt: 

www.kiempunt.be

www.richtpunt.be

www.groeipunt.be 

 

Contacteer ons
Kurt Moens Gedeputeerde bevoegd voor onderwijs
Kristel de Boevere directie Onderwijsinstellingen
Kurt Moens Gedeputeerde bevoegd voor onderwijs
Kristel de Boevere directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent