Skip to Content

Provinciaal onderwijs krijgt nieuw gezicht met 3 sterke namen

Met de start van het nieuwe schooljaar, maakt ook het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen een nieuwe start.

In de loop van dit schooljaar krijgen alle scholen immers een nieuwe naam: Kiempunt (lager onderwijs), Richtpunt (secundair onderwijs) en CVO Groeipunt (volwassenenonderwijs). De drie nieuwe namen zijn korter en krachtiger. Om de scholen te onderscheiden krijgt elke school ook een campusnaam. 

Ons provinciaal onderwijs krijgt een nieuw gezicht. Om onze eigenheid meer in de verf te zetten, voeren we een vernieuwing uit op het vlak van communicatie. Het beginpunt van deze vernieuwing is het invoeren van drie nieuwe sterke namen in de loop van het schooljaar 2019-2020.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor onderwijs

Traject
Eerst focussen de scholen op de communicatie naar leerkrachten, leerlingen en ouders. Op brieven, kalenders, agenda's, rapporten, ... zullen de nieuwe namen al gebruikt worden. In het voorjaar 2020, met de start van de inschrijvingen, start een communicatiecampagne naar het grote publiek. Vanaf dan dragen ook folders, flyers, ... de nieuwe namen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen de nieuwe namen volledig ingevoerd zijn en is ook de nagelnieuwe website klaar. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor onderwijs
Kristel de Boevere directie Onderwijsinstellingen
Kurt Moens gedeputeerde voor onderwijs
Kristel de Boevere directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent