Provinciaal Heynsdaelebos in Ronse wordt ruim 1 hectare groter

Op dinsdag 5 december zorgde de Provincie Oost-Vlaanderen voor 1,25 hectare aan nieuw bos vlak naast het Heynsdaelebos in Ronse. De uitbreiding kwam er op een grasland ter hoogte van de zuidelijke punt van het bestaande bos en brengt de totale oppervlakte van het Heynsdaelebos op 31,5 hectare. Voor de aanplant kreeg de Provincie hulp van een vijftiental leerlingen van de Serafijnschool uit Ronse. Ook een zestal jongeren van pedagogisch centrum MFC Wagenschot staken mee de handen uit de mouwen.

Het Heynsdalebos ligt op de grens van Ronse met Kluisbergen. Het maakt deel uit van de bossengordel van de Vlaamse Ardennen, ten westen van het Hotondbos en ten oosten van het Kluisbos. Daarnaast behoort het ook tot het Vlaams Ecologisch Netwerk en is het Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen.

Het Heysdaelebos is een zeer kwetsbaar bos en is daarom niet vrij toegankelijk. Op bepaalde momenten kan het bos wel bezocht worden met een gids. Voor de aanplant werd gekozen voor een grote verscheidenheid aan inheemse bomen en struiken zoals beuk, zomereik, zoete kers, hazelaar en haagbeuk. Zo wil de Provincie de aanzet geven tot een nieuw stuk biodivers en klimaatbestendig bos.

"Elke hectare telt! Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio - voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Oost-Vlaamse bosindex moet dus fors omhoog en de Provincie doet, samen met verschillende partners, de broodnodige inspanningen om dat percentage op te krikken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Milieu

Meer bos als wapen tegen klimaatverandering

De klimaatverandering wordt de laatste jaren steeds meer zichtbaar en voelbaar. Meer dan ooit is de aanplant van sterke, robuuste bossen nodig om onze regio te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met 50 (volwassen) bomen haal je per jaar gemiddeld een ton CO₂ uit de lucht. Daarnaast zijn er alle andere positieve effecten van bossen en bomen. Zo bieden ze onder meer verkoeling, houden ze water vast en gaan ze erosie tegen.

75 voetbalvelden bos

Om de bosindex op te krikken, zorgt de Provincie niet alleen voor extra bos op de eigen terreinen. Ze werkt ook samen met verschillende partners. Naast de aanplant in Heynsdaele zorgt de Provincie deze winter ook voor bijkomende bebossing in de (buurt van) provinciale domeinen Puyenbroeck, Het Leen en Nieuwdonk. Op die manier komt er dit plantseizoen in totaal maar liefst 20 hectare bos bij op de eigen provinciale gronden.

Daarnaast ondersteunt de Provincie bosaanplantingen van gemeenten via het Bosloket (goed voor 10,5 ha extra bos) en van particulieren via BOOST-subsidies (10 ha). Bovendien zorgt de reguliere werking van de Bosgroepen Oost-Vlaanderen, die de Provincie structureel ondersteunt, voor zo'n 14 ha extra bos. Door al deze verschillende bebossingsprojecten wordt er, alleen al dit plantseizoen, bijna 55 ha of meer dan 75 voetbalvelden aan bos gerealiseerd door of met de ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Milieu
Veerle Mertens dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Milieu
Veerle Mertens dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent