Skip to Content

Provinciale domeinen, bossen en natuurgebieden blijven ook vandaag dicht

maandag 21 februari 2022

Omdat ook vandaag hevige windstoten worden voorspeld, blijven de provinciale recreatiedomeinen, bossen en natuurgebieden gesloten. 

Provinciaal domein De Ster is ook morgen, dinsdag 22 februari 2022, nog gesloten. 

De diensten zijn komende dagen druk bezig met de opkuis en het opmeten van de schade.

Het wordt aangeraden om ook na een storm bossen te blijven vermijden: loshangende takken of hangende bomen kunnen plots vallen bij windstil weer. Wie gevaarlijke situaties opmerkt, kan die melden via natuur@oost-vlaanderen.be.

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent