Skip to Content

Provinciaal domein Puyenbroeck open voor wandelen en fietsen vanaf 29 april

Woensdag 29 april 2020 opent provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke opnieuw zijn deuren. Dit wel uitsluitend voor wandelaars en fietsers die in de buurt wonen. Andere recreatie is er voorlopig nog niet mogelijk. Ook Golf Puyenbroeck en het sportcentrum en zwembad blijven gesloten.

 • Toiletten en andere infrastructuur zijn niet toegankelijk voor het publiek
 • Gebruik van speeltuinen is niet toegelaten
 • De afstandsregels zijn van toepassing
 • De parkings zijn enkel toegankelijk voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar

  "Vorige week gingen de provinciale domeinen Het Leen en Den Blakken terug open voor wandelen en fietsen. En dat deed kennelijk deugd, want we zagen veel blije gezichten. De heropening verliep vlot en de mensen hielden zich aan de afstandsregels. Daarom beslisten we om komende woensdag ook Puyenbroeck te heropenen.”

  gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

  Het provinciebestuur benadrukt wel dat enkel mensen uit de buurt het domein kunnen bezoeken en dat de afstandsregels van kracht blijven.

  “Hou je aan de afstandsregels en maak geen gebruik van zit- en picknickbanken. En als het te druk is, keer dan terug naar huis.", besluit gedeputeerde Charlier.

  Meer info: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

   

  Contacteer ons
  Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
  Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 1 augustus 2022  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent