Skip to Content

Provinciaal domein Puyenbroeck beperkt toegang zwemzone voor niet-Oost-Vlamingen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om het aantal tickets voor niet-Oost-Vlamingen te beperken in de zwemzone van provinciaal domein Puyenbroeck. De aanleiding hiervoor zijn de recente problemen met jongeren, afkomstig van buiten Oost-Vlaanderen, in het domein. Vanaf maandag 18 juli wordt het grootste deel van de tickets voor de zwemzone voorbehouden voor inwoners van Oost-Vlaanderen. 

“Er werden al heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen om er een zorgeloze zomer van te maken in de Oost-Vlaamse recreatiedomeinen, maar jammer genoeg moeten we al snel vaststellen dat deze niet volstaan. Vandaar nemen wij nu een extra noodmaatregel om de prangende situatie binnen de zwemzone van domein Puyenbroeck aan te pakken.”

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Beperkt aantal tickets voor niet-Oost-Vlamingen

Vanaf maandag 18 juli wordt het aantal tickets voor niet-inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen teruggeschroefd. Met deze maatregel wil het provinciebestuur een antwoord bieden op de recente problemen in Puyenbroeck met jongeren van buiten Oost-Vlaanderen.

Het provinciebestuur benadrukt dat het betreurt dit soort maatregelen te moeten nemen, maar stelt de veiligheid en het comfort van haar bezoekers en personeelsleden op de eerste plaats. De Provincie onderzoekt of het aangewezen is om de maatregel ook in de andere provinciale domeinen met een zwemzone in te voeren.

“Puyenbroeck is en blijft een regionaal domein dat voor een groot stuk draait op het belastinggeld van de Oost-Vlaamse burger. Voor alle duidelijkheid geldt deze maatregel voorlopig voor onbepaalde duur, maar wij zullen deze ten gepaste tijde evalueren en blijven in permanent overleg met de politionele diensten. Wij willen er voor alle burgers zijn, maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze personeelsleden zijn de dragende kracht van dit domein. Het is onze taak om hen in veilige omstandigheden hun job te kunnen laten doen. Daarnaast moeten we vermijden dat het regionale karakter van dit domein verloren zou gaan en dat trouwe bezoekers, omwille van diverse wanpraktijken, dreigen af te haken.”

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Plan je bezoek en koop vooraf tickets

De capaciteit van de zwemzone is beperkt om veiligheidsredenen en om bezoekers een fijn bezoek te garanderen. De ticketverkoop voor warme dagen gaat snel, dus we raden aan om er op tijd bij te zijn. Zo vermijden bezoekers dat ze zich nodeloos verplaatsen of staan aan te schuiven in de hitte. Mensen die toch nog de dag zelf zonder ticket willen vertrekken, maken kans om voor een gesloten kassa te staan. Hou de sociale media van de domeinen in de gaten.

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Peter Cornelis directeur recreatiedomeinen
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Peter Cornelis directeur recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent