Skip to Content

Provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare bakent strand- en zwemzone af en voert reservatiesysteem in

Deze zomer voert domein Nieuwdonk een reservatiesysteem in. De strand- en zwemzone wordt afgebakend. Zwemmen wordt betalend.

De voorbereidingen voor de invoering van het reservatiesysteem zijn volop bezig. Zwemmen kan vanaf woensdagnamiddag 12 mei (enkel bij mooi weer).

"We willen deze zomer een aangename familiale vakantiesfeer creëren op basis van een aantal waarden en rekening houdend met de realiteit: een veilig bezoek voor iedereen en respect voor de coronamaatregelen. Daarom werken we met twee zones: een zwemzone (betalend) en een strand- en speelzone (gratis)."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Receratiedomeinen

Deze regeling zorgt voor structurele aanpassingen en maatregelen:

 • capaciteitsbepaling in de zwemzone voor de veiligheid van de zwemmers
 • afbakening zwemzone: zwemmen is enkel toegestaan in de afgebakende zone. Op alle andere plaatsen is zwemmen verboden.
 • afbakening strandzone: in de strandzone is er geen toezicht. Hier kan je wel pootjebaden en zonnen. Er zijn stranddouches voorzien vanaf 12 mei.
 • reservatiesysteem om de capaciteit te controleren
 • registratie: verplichte coronamaatregel en zo kan men de bezoekers contacteren indien nodig.
 • hygiënemaatregelen: aan de kassa en in de toiletten wordt ontsmettingsgel voorzien. Verhoogde frequentie voor het reinigen van de sanitaire blokken. In de toiletten en gebouwen is er mondmaskerplicht.
 • bewaking door eigen medewerkers en een externe bewakingsfirma.
 • interventie politie wanneer nodig.

De openingsuren van de zwemzone zijn te vinden op de website.

Prijs zwemzone:

 • 3 EUR ( vanaf 12 jaar)
 • 2 EUR (6-11 jaar)
 • Gratis (-6 jaar)

De toegang tot het domein en de horeca blijft gratis. Ook hier zijn de afstandsregels van toepassing. Het domein Nieuwdonk rekent op de verantwoordelijkheidszin van de bezoekers. Met de nodige signalisatie zal dit extra gesensibiliseerd worden.

"We begrijpen dat de afbakening voor een grote visuele impact zorgt. Door de realisatie op korte termijn moest er gekozen worden voor de bestaande oplossing. In het masterplan zal er natuurlijke afbakening uitgewerkt worden."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

De rijplaten zijn een tijdelijk alternatief voor het bestaande pad. Domein Nieuwdonk zoekt momenteel met de leverancier naar een oplossing voor de oneffenheid of gladheid bij regen.

Het invoeren van het reservatiesysteem en het betalend zwemmen komt er na de drukke zomer van 2020. Toen moest het domein Nieuwdonk een tijdje de deuren sluiten. Door de massale toestroom van bezoekers was het immers nagenoeg onmogelijk om de coronamaatregelen te respeceteren. 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Domein Nieuwdonk
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Domein Nieuwdonk
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent