Skip to Content

Provinciaal domein Nieuwdonk heropent op vrijdag 14 augustus vanaf 13 uur voor 1500 bezoekers

Provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare heropent op vrijdag 14 augustus opnieuw de deuren. Dat besliste de gemeente Berlare na overleg met de Provincie Oost-Vlaanderen.

Tot 20 augustus zal het domein dagelijks open zijn vanaf 13 uur. Bezoekers kunnen tot 20 uur ’s avonds zwemmen, wandelen of spelen in de speeltuin.

De Provincie Oost-Vlaanderen neemt wel enkele bijkomende maatregelen om alles in goede banen te leiden.

Zo zullen er maximum 1 500 bezoekers toegelaten worden. Daarna sluiten de hekken van het domein. De Provincie zal via de website van Nieuwdonk, de facebookpagina en de Twitteraccount van de Provincie communiceren wanneer het maximumaantal bijna bereikt is en wanneer het domein volzet is.

Er worden ook extra veiligheidsmensen ingezet. Zij zullen strikt toezien op de naleving van de coronarichtlijnen. De Provincie zal kordaat optreden bij onwillige bezoekers en de politie inschakelen om de betrokkenen van het terrein te verwijderen.

"We vragen dat bezoekers zich goed informeren voor hun vertrek en tijdens hun bezoek de regels en de toezichthouders respecteren. Op die manier hopen we het domein tot het einde van de zomer op een veilige en aangename manier te kunnen openhouden."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Vorige week zakten mensen massaal af naar Nieuwdonk om verkoeling te zoeken in het water. De Provincie stelde alles in het werk om het domein zo lang mogelijk open te houden. Toen Nieuwdonk snel de maximumcapaciteit bereikte, zorgde dit echter voor onveilige situaties buiten het domein. Het domein werd toen op bevel van de burgemeester van Berlare gesloten van zondag 9 tot en met donderdag 13 augustus.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent