Skip to Content

Provinciaal domein Nieuwdonk beperkt capaciteit tot 1500 bezoekers bij heropening

De Provincie Oost-Vlaanderen neemt enkele bijkomende maatregelen in provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare. Als de gemeente Berlare toestemming geeft om provinciaal domein Nieuwdonk op vrijdag 14 augustus opnieuw te openen, zullen er maximum 1500 mensen toegelaten worden in het domein.

De Provincie zal communiceren over de eventuele opening van het domein op 14 augustus via de website van Nieuwdonk, de facebookpagina of de Twitteraccount van de Provincie. 

Als het domein opent zal op deze pagina's ook telkens aangegeven worden wanneer het maximumaantal bijna bereikt is en wanneer het domein volzet is. 

Als de capaciteit van 1500 bezoekers bereikt is, sluiten de hekken van het domein. Extra veiligheidsmensen zullen alles in goede banen leiden. Zij zullen strikt toezien op de naleving van de corona-richtlijnen.

"De Provincie zal kordaat optreden bij onwillige bezoekers en de politie inschakelen om de betrokkenen van het terrein te verwijderen. We vragen ook duidelijkere instructies aan de burgemeester wat het dragen van mondmaskers door badgasten betreft."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Hittegolf

Vorige week zakten mensen massaal af naar Nieuwdonk om verkoeling te zoeken in het water. De Provincie stelde alles in het werk om het domein zo lang mogelijk open te houden. Toen Nieuwdonk snel de maximumcapaciteit bereikte, zorgde dit echter voor onveilige situaties buiten het domein. Het domein werd toen op bevel van de burgemeester van Berlare gesloten van zondag 9 tot en met donderdag 13 augustus.

Registratiesysteem

Net zoals in provinciaal domein De Ster, waar geen noemenswaardige problemen zijn, kan de strandzone in Nieuwdonk niet apart afgesloten worden. Daarom werkt Nieuwdonk op dit moment niet met een registratiesysteem zoals dat van de provinciale domeinen De Gavers en Puyenbroeck. De Provincie bekijkt of en hoe in de toekomst met een registratiesysteem gewerkt kan worden.

Informeer je voor vertrek

Bekijk voor je vertrek naar het domein zeker de website van Nieuwdonk, de facebookpagina of de Twitteraccount van de Provincie.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent