Skip to Content

Provinciaal domein Nieuwdonk beperkt aantal bezoekers tot 2 000

Vanaf morgen, 7 augustus 2020, beperkt ook provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare het aantal bezoekers tot 2 000. Eerder werd al beslist om in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas het aantal bezoekers te beperken.

Met de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling aan het water. Recreatiedomeinen die met een registratiesysteem werken, zijn volzet. Net zoals domein De Ster werkt ook domein Nieuwdonk niet met een dergelijk systeem aangezien het heel moeilijk is de strandzone apart af te sluiten.

"Door de grote toestroom van bezoekers kunnen we de veiligheid niet garanderen.  Daarom beperken we de capaciteit van domein Nieuwdonk tot 2 000 bezoekers.

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Als de capaciteit van 2 000 bezoekers bereikt wordt, sluiten de toeganghekken van het domein. 

Check de website van de Provincie Oost-Vlaanderen voor vertrek naar het domein om te zien of de maximumcapaciteit nog niet bereikt is.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domein Nieuwdonk
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domein Nieuwdonk
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent