Skip to Content

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo opent vernieuwd bosinfocentrum

Na een klein jaar verbouwen ontvangt provinciaal domein Het Leen in Eeklo de bezoekers voortaan in een mooi, vernieuwd bosinfocentrum.

Ook het personeel van Het Leen kan vanaf nu aan de slag in nieuwe administratieve en technische ruimtes.

"Dit nieuwe bosinfocentrum past binnen het specifieke DNA van het domein Het Leen en zal de onthaalpoort worden van het rijk beboste domein."

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor recreatiedomeinen.

Wie van de parking van het domein in de richting van het bosinfocentrum stapt, ziet meteen een 20m hoge uitkijktoren. Tegenover die toren bevindt zich de ingang van het vernieuwde bosinfocentrum.

Grote serre

De inkomdeur geeft toegang tot een grote, heldere serre, waar plaats is voor tijdelijke tentoonstellingen en andere projecten met het bos als hoofdthema. Links bevindt zich een lockerruimte met daarachter de opslagplaats voor het natuureducatief materiaal. Aan de overkant van de lockers ligt de infobalie. Bezoekers kunnen er terecht met vragen over het bos in het algemeen en Het Leen in het bijzonder.

Een kleine natuurwinkel nodigt uit om even te snuisteren in veldwerkmateriaal of een publicatie of wenskaart in natuurthema te kopen.

Achter de balie bevinden zich de personeelsruimtes: de bureaus voor de administratie, plaats om te vergaderen (waaronder een serre binnen in het gebouw) of een presentatie te geven, de eetplaats voor het personeel en verder nog de kleedkamers en douches voor de personeelsleden die in het bos en het arboretum werken.

Terug in de serre wandelt men verder naar de gebouwen van het vroegere bosinfocentrum, met links de permanente tentoonstelling ‘bos-boom-hout’ en rechts een doorgang naar het leslokaal voor de natuureducatieve werking van het domein.

Militaire stijl verzoend met natuureducatie

De oorspronkelijke gebouwen dateren uit het militair verleden van Het Leen, tussen 1938 en 1972. Het vroegere bosinfocentrum werd in 1993 opgericht en het andere gebouw deed dienst als Heemmuseum. Het ontwerpbureau in tijdelijke vereniging Kras-I’m With Alice-Tech 3-Niveco uit Gent heeft met zijn ontwerp geprobeerd om de gesloten, militaire bouwstijl te verzoenen met de laagdrempelige, natuureducatieve doelstelling van het bosinfocentrum. De bezoeker kijkt van de vloer tot in de nok van de ruimtes, waarbij het de bedoeling is om met de metalen dakspanten het authentieke karakter van de militaire gebouwen te benadrukken. Er is gekozen voor een industriële look met zichtbare kanalisatie. De dakstructuur van de grote serre volgt de lijn van de daken van de twee oorspronkelijke gebouwen. De uitkijktoren ligt in het verlengde van deze as, en doet dienst als herkenningspunt voor het hele domein.

De bouwwerken werden uitgevoerd door de firma Babo Bouw & Interieur uit Brugge.

Het bosinfocentrum is open van dinsdag tot en met zondag, telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor recreatiedomeinen
Frank Schautteet provinciaal domein Het Leen
Annemie Charlier gedeputeerde voor recreatiedomeinen
Frank Schautteet provinciaal domein Het Leen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent