Skip to Content

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo ontvangt label ‘Green Key’

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo ontving op maandag 29 juni 2020 het label ‘Green Key’ uit handen van de organisatie Good Planet.

Door het toekennen van dat label geeft Good Planet aan dat domein Het Leen in zijn volledige werking een duurzaam beleid voert.

Hiermee is Het Leen na De Gavers en de camping van het provinciaal domein Puyenbroeck het derde Oost-Vlaams recreatiedomein dat dit groene label mag dragen.

"In provinciaal domein Het Leen laten we de bezoekers genieten van de natuur in al haar facetten. We vinden het dan ook zeer belangrijk om de natuur te respecteren en te beschermen in de volledige werking van het domein. Het behalen van het Green Key-label is dus niet alleen een mooie erkenning voor wat we al verwezenlijkt hebben, het is ook een engagement voor de toekomst om ons te blijven inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit.’"

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Zelftest

Na een grondige zelftest waarin alle (186) voorwaarden onder de loep genomen werden, bleek dat een groot deel van de lijst als ‘voldaan’ kon afgevinkt worden. Zo heeft de Provincie een personeelsbeleid dat inzet op welzijn, milieu en duurzaamheid, gebruikt Het Leen uitsluitend groene stroom en gebeurt het bosbeheer volgens de strenge FSC-normen. Waar mogelijk koopt de Provincie aanpalende percelen aan om de totale bosoppervlakte in Vlaanderen uit te breiden. De natuureducatieve activiteiten in het domein sensibiliseren de bezoekers om stil te staan bij milieu- en natuurvraagstukken.

Een aantal toekenningscriteria staat gepland in de nabije toekomst. De infrastructuur van het domein wordt steeds duurzamer gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het debiet van de waterkranen aan te passen en de laatste oude ramen met enkel glas te vervangen door klimaatvriendelijker materiaal. Er worden ook zonnepanelen geïnstalleerd. In de samenwerking met de cafetaria in het domein wordt gestreefd naar duurzaamheid en een aanbod van Fair-trade producten.

Bezoekers betrekken

Bezoekers wordt gevraagd om stil te staan bij de manier waarop ze naar Het Leen komen en om afval te vermijden of op zijn minst correct te sorteren. Op die manier hoopt het domein dat wie er komt genieten van de natuur, ook het nodige respect kan opbrengen voor het gebied en zijn bewoners.

"De Provincie is er zich van bewust dat het halen en vooral het behouden van het Green Key-label heel wat uitdagingen kent. Uitdagingen die ze graag aangaat om domein Het Leen in het bijzonder en de natuur in het algemeen te helpen beschermen en in al haar glorie te kunnen blijven aanbieden aan de bezoekers."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Het Leen werd door Toerisme Meetjesland aangemoedigd om mee te dingen naar deze erkenning. Veneco gaf via het project ‘Meetjesland Klimaatgezond’ een financieel duwtje in de rug.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
provinciaal domein Het Leen
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
provinciaal domein Het Leen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent