Skip to Content

Provinciaal domein De Ster schenkt 8 000 paaseieren aan de bewoners en personeelsleden van Zorgpunt Waasland

Het paasfeest 'Eieren na Pasen' van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas werd afgelast wegens de coronacrisis. Daardoor heeft de Provincie nu een overschot van zo’n 8 000 chocolade eitjes.

De Provincie besliste om de paaseieren aan de ruim 1 130 bewoners en 1 600 personeelsleden van Zorgpunt Waasland te schenken. Zo krijgen ze toch een mooie bestemming.

“De bewoners van de woonzorgcentra en het home mogen al enkele weken geen bezoek ontvangen. Met dit warme gebaar denken wij aan hen in deze paastijd. Ook de personeelsleden van de thuiszorgdiensten, zorgcentra en administratie geven al enkele weken het beste van zichzelf in bijzonder moeilijke omstandigheden. We hopen hen zo te laten weten dat we als provinciebestuur heel dankbaar zijn.”

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de Recreatiedomeinen

De eitjes worden verdeeld over de ruim 1 130 bewoners van de woonzorgcentra en Home De Bron en de 1 600 personeelsleden van de thuiszorgdiensten en de zorgvoorzieningen in Kruibeke, Beveren, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Als extraatje worden nog zo’n 20 kg kleine gevulde eitjes meegegeven.

Voorzitter Maxime Callaert en algemeen directeur Tjeu van Diessen: "We zijn het provinciebestuur en het provinciaal domein De Ster zeer dankbaar voor deze mooie geste voor onze bewoners en ons personeel. Zowel voor onze bewoners als voor onze medewerkers is het geen gemakkelijke periode maar samen beleven ze ook heel mooie momenten. En soms pinken ze ook een traantje weg. We zijn ook heel trots op onze medewerkers omdat ze elke dag zoveel kracht, flexibiliteit en inzet tonen.”

Op donderdag 2 april om 9.45 uur komen de voorzitter en een afvaardiging van de directie van Zorgpunt Waasland de paaseieren ophalen aan provinciaal domein De Ster (Lange Rekstraat 30, Sint-Niklaas). Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de provinciale recreatiedomeinen zal aanwezig zijn om hen een extra hart onder de riem te steken. 

Ook provinciaal domein Puyenbroeck schenkt zijn paaseieren van het afgelaste paasfeest weg aan personeel en bewoners van woonzorgcentra in de buurt. De afspraken hiervoor worden op dit moment nog gemaakt en worden op een later tijdstip meegedeeld. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein De Ster Pieter Debaets
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein De Ster Pieter Debaets
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent