Skip to Content

Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas beperkt aantal bezoekers tot 3 000

Vanaf morgen, 7 augustus 2020, beperkt provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas het aantal bezoekers tot 3 000.

Met de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling aan het water. Recreatiedomeinen die met een registratiesysteem werken, zijn volzet. Provinciaal domein De Ster werkt niet met een dergelijk systeem.

"Om het domein te behoeden voor een toeloop van bezoekers de komende dagen, wordt de bezoekerscapaciteit van domein De Ster beperkt tot 3 000."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Als de capaciteit van 3 000 bezoekers in zicht komt, wordt het domein afgesloten langs beide parkings (Lange Rekstraat en Vossekotstraat). De bezoekers die zich op dat moment nog op de parking bevinden en aan de kassa staan aan te schuiven, worden nog toegelaten. Ook abonnementhouders en clubs die gereserveerd hebben voor d’Aquarena worden toegelaten. De abonnementsverkoop wordt voorlopig stopgezet.

Het domein voorziet extra personeel om de parkings af te sluiten. Aan De Lijn wordt gevraagd om geen bussen meer te laten rijden naar het domein van zodra de capaciteit bereikt is. De lokale politie zal regelmatig controleren aan de wachtrijen van de kassa’s, evenals aan de bushalte.

In de hele strandzone geldt ook mondmaskerplicht, uitgezonderd bij zwemmen en wateractiviteiten. Voortaan is het dus ook verplicht om een mondmasker te dragen, niet enkel in de wachtrijen, maar ook op en naast de singel, zone speeltuin, horeca en ligweiden voor alle personen die zich te voet voortbewegen. 

Check voor vertrek de facebookpagina van De Ster om te zien of de maximumcapaciteit nog niet bereikt is. Het afsluiten van de parkings zal daar ook aangekondigd worden. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Franky Lyssens domein De Ster
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Franky Lyssens domein De Ster
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent