Provinciaal domein De Gavers viert feest op 1 juli

30 jaar De Gavers als provinciaal domein - 20 jaar Gaversbad

In 2023 bestaat het Gaversbad 20 jaar en is het domein De Gavers 30 jaar in het beheer van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dat wordt gevierd op zaterdag 1 juli om - jawel - 20.30 uur, met een heleboel acts die letterlijk en figuurlijk rond water draaien. Bezoekers kunnen, zolang de voorraad strekt, een gratis ticket bestellen via de website.

“Al decennialang vormt De Gavers een begrip in de streek voor wie wil verblijven, ontspannen en beleven in een prachtig groen en waterrijk kader. Als provinciebestuur zijn we ons volop bewust van de meerwaarde die zo’n trekpleister biedt voor de Oost-Vlamingen en we blijven er dan ook volop in investeren. Onlangs nog werd de speeltuin van De Gavers helemaal vernieuwd, zodat ook de komende decennia talloze kinderen er volop plezier kunnen aan beleven.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Viering 20-30

Op zaterdag 1 juli genieten bezoekers tijdens een zomerse wandeling rond en, via een tijdelijke pontonbrug, over de Gaverplas van een sfeervolle wandeling van 1,6 kilometer. Starten kan vanaf 20.30 uur. De animatie op en rond de Gaverplas eindigt om 22.30 uur. Op dat moment sluit een slotspektakel op het strand de feestavond af. Bezoekers kunnen, zolang de voorraad strekt, een gratis ticket bestellen op de website van De Gavers.

De tijdelijke pontonbrug blijft de eerste week van de zomervakantie trouwens liggen. Dit betekent meteen een leuk extraatje voor de bezoekers.

Ontstaan De Gavers

We duiken even terug in de tijd. Al in 1815 verbleven zo'n 6 000 Engelse soldaten aan de oevers van de Dender. Ze sloegen er hun tenten op in ‘een gaver’ of natuurlijk wachtbekken. Van een vijver was toen nog geen sprake. En ook al waardeerden de troepen de streek toch was hun tijdelijk bezoek allerminst toeristisch of recreatief te noemen.

Het zou nog 160 jaar duren vooraleer de aanzet werd gegeven voor het ontstaan van het huidige domein. In 1974 werd, voor de aanleg van het industrieterrein in Schendelbeke, een eerste put van 12 ha gegraven. Die put vulde zich spontaan met grondwater en zo ontstond De Gaverplas. Vanaf 1976 stelde de stad Geraardsbergen de vijver open voor het publiek.

Een jaar later werd ter hoogte van de 17de eeuwse hoeve ’t Schipken (nu de huidige jeugdherberg) een tweede put gegraven: De Poelaertplas. De daaropvolgende jaren werd het recreatieve aanbod verder uitgebreid. Vanaf 1985 kreeg het toeristisch-recreatieve aanbod nog een extra boost toen De Gaverplas én De Poelaertplas via een kanaal met elkaar werden verbonden. Water was toen, is nu, en blijft in de toekomst een rode (of blauwe) draad in de werking van provinciaal domein De Gavers.

1993: provinciaal domein

Een belangrijke mijlpaal in de verdere evolutie en ontwikkeling van het domein gebeurde op 1 januari 1993: de stad Geraardsbergen droeg het domein over aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 30 jaar geleden werd domein De Gavers met andere woorden een provinciaal domein. De jaren die volgden, betekenden een verdere uitbreiding van zowel de dagrecreatie. Zo werd onder meer het strand heraangelegd en werd ingezet op verblijfsrecreatie met 10 vakantiewoningen.

Nog eens 10 jaar later, in april 2003, werd het Gaversbad, met sauna en horecagedeelte, in gebruik genomen. In 2023 werd het saunagedeelte definitief omgevormd naar een centraal infopunt. Het is ideaal gelegen naast de vernieuwde speeltuin, die trouwens een schot in de roos blijkt te zijn.

Met jaarlijks 400 000 tot 500 000 bezoekers ontwikkelde provinciaal domein De Gavers zich tot een topattractie in de Vlaamse Ardennen. Dit jubileumjaar zet het uitgebreide aanbod van het provinciaal domein nogmaals extra in de verf!

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jo Petrus provinciaal domein De Gavers
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jo Petrus provinciaal domein De Gavers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent