Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek viert 50ste verjaardag met deelname Open Bedrijvendag

Op zondag 1 oktober

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) in Gent blaast dit jaar 50 kaarsjes uit. In die 50 jaar heeft het centrum een sterke expertise opgebouwd die dagelijks wordt aangewend om milieuondersteuning op maat aan te bieden. Op zondag 1 oktober zet het PCM, in het kader van Open Bedrijvendag, uitzonderlijk de deuren open voor de burger en biedt het een boeiende kijk achter de schermen van het milieulaboratorium.

Bezoek het PCM op Open Bedrijvendag

Wil je meer te weten komen over erosiebestrijding en water-, bodem-, waterbodem- en geluidsonderzoeken? Over de analyse van minerale olie, PCB’s, PFAS, zware metalen, stikstof of fluoriden? Benieuwd hoe de legionellabacterie wordt opgespoord? Kom dit allemaal ontdekken op Open Bedrijvendag!

Praktisch

Wanneer: Op zondag 1 oktober 2023 van 10 tot 16.30 uur (start laatste bezoek)

Waar: Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Reserveren: Om een kwaliteitsvol bezoek te garanderen organiseren we het bezoek in kleine groepjes en met begeleider. Reserveren is noodzakelijk. Schrijf je in op de website van Open Bedrijvendag.

De pers is de hele dag welkom zonder reservatie.

Wat doet het PCM

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) biedt openbare besturen milieuondersteuning op maat. Het beschikt over een laboratorium met een ruim aanbod aan monsternames, analyses en metingen. Het labo heeft verschillende officiële erkenningen om onderzoeken uit te voeren naar water, bodem, waterbodem en geluid en is bovendien BELAC-geaccrediteerd. Via de expertise van de wetenschappelijk medewerkers levert het PCM naast analyseresultaten ook beleidsondersteunend advies.

Het milieubeleid wordt steeds complexer en is voortdurend in evolutie. Het PCM volgt nieuwe evoluties op de voet. Als overheidslabo voert het onafhankelijke en kwaliteitsvolle metingen en onderzoeken uit. We denken mee met onze klanten en dankzij de samenwerking tussen de groep wetenschappelijke medewerkers en het laboratorium leveren we maatwerk.

Het PCM biedt tenslotte ook infosessies en praktijkgerichte opleidingen aan over verschillende milieuaspecten samen met PAULO-bestuursopleiding.

Aanbod voor de burger

Terwijl het PCM vooral voor openbare besturen werkt, voert het ook onderzoeken uit voor het brede publiek. Tijdens het feestjaar staan die extra in de kijker. Zo kan je bij het PCM terecht voor:

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu
Günther De Wannemacker hoofd laboratorium, Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek
Caroline Delbaere organisatiemedewerker, Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu
Günther De Wannemacker hoofd laboratorium, Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek
Caroline Delbaere organisatiemedewerker, Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent