Skip to Content

Project ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’ demonstreert randenbeheer aan Barbierbeek Kruibeke

Op donderdag 2 september namen ruim vijftig landbouwers en geïnteresseerden aan de Barbierbeek in Kruibeke deel aan een demonstratienamiddag in het kader van randenbeheer. Het was een organisatie vanuit het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’, op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Boerennatuur Vlaanderen.  

Binnen dit project wordt ingezet op het behoud en de versterking van de unieke Barbierbeekvallei waar water, landbouw en landschap een belangrijke plaats hebben. Met een aangepast landbeheer zal de oever- en waterlopenstructuur, de waterkwaliteit en de biodiversiteit, en de inefficiënte vorm van de productiepercelen verbeteren.

"De landbouwers in dit gebied zijn belangrijke partners in dit project. Op vrijwillige basis en met de nodige vergoedingen, advies of een demonstratienamiddag zoals vandaag, willen wij hen dan ook graag betrekken en gebruik maken van hun kennis en kunde. Het is belangrijk dat we samen stappen vooruit kunnen zetten om onze doelstellingen te bereiken. Een mooi aantal landbouwers toont vandaag alvast interesse en dat stemt mij hoopvol."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en platteland

Het aangepaste randenbeheer en vooral het ‘maaien in de praktijk’ kwam ter sprake aan de hand van demonstraties. Hierbij hield men rekening met de sterk meanderende Barbierbeek, het 'bolle akker'-gebied en de veldsituatie ter plaatse. Zeven verschillende types maaiers, al dan niet met laadcombinatie, werden voor het eerst samengebracht, toegelicht en gedemonstreerd.

Ruim 50 deelnemers werden onthaald aan de Beekstraat in Kruibeke, ter hoogte van de Barbierbeek, en begeleid naar drie verschillende locaties. Samen met gedeputeerde Grillaert kregen ze uitleg en demonstraties over volgende zaken:

  • maaien van de randen en teeltvrije (1 m) strook langs waterlopen en grachten in 'bolle akker'-gebied;
  • maaien met maai-laadcombinatie langs de sterk meanderende Barbierbeek;
  • maaien van een bufferstrook in functie van ruwvoeder.
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Anja Geiregat beleidsmedeweker Landbouw
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Anja Geiregat beleidsmedeweker Landbouw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent