Skip to Content

Profacts uit Gent is de duizendste regioleverancier in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen telt meer dan 1 000 regioleveranciers. Marktonderzoeksbureau Profacts uit Gent rondde die symbolische kaap.

 

De Regioleverancier is een uniek platform dat Oost-Vlaamse kmo's de kans geeft om zich met enkele muisklikken kandidaat te stellen voor overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten zijn immers een belangrijke hefboom voor de wederopbouw van de economie en de ondersteuning van kmo’s, zeker in het post-coronatijdperk.

Toch sleept in België slechts 34% van de lokale kmo's een overheidsopdracht in de wacht. België bengelt op dat vlak echt aan de staart in Europa*. De administratieve rompslomp en beperkte visibiliteit van een oproep, maar ook vooroordelen van aanbesteders zijn enkele obstakels die kmo’s verhinderen om in te tekenen op overheidsopdrachten.

Provincie Oost-Vlaanderen, UNIZO Oost-Vlaanderen en streekintercommunales DDS, Interwaas, SOLVA en Veneco, bundelden daarom de krachten en ontwikkelden www.regioleverancier.be

Hierop kunnen Oost-Vlaamse steden, gemeenten en andere (semi)publieke organisaties hun overheidsopdrachten met een beperkte offertevraag (tot 139 000 EUR excl. btw) publiceren.

Door hun gegevens achter te laten en specialiteit aan te duiden, kunnen lokale ondernemingen zich zo heel eenvoudig kenbaar maken als potentiële leveranciers. De aangemelde bedrijven krijgen automatisch een e-mail als een overheidsinstantie een relevante opdracht voor ze heeft. Kortom, eenvoudig, maar vooral heel doeltreffend om overheden en kmo's samen te brengen.

Profacts

Profacts is de duizendste regioleverancier die zich aanmelde op het platform. Profacts is een toonaangevend marktonderzoeksbureau gevestigd in Gent. Bedrijven en overheden (nationaal en internationaal) kunnen bij Profacts terecht voor onderzoeksoplossingen, inzichten en advies rond hoe ze succesvol hun missie en strategie kunnen realiseren. Profacts heeft een ruime ervaring in diverse sectoren en in tal van onderzoeks- en adviesdomeinen. Enkele voorbeelden van adviesdomeinen zijn: customer experience, marktpositionering en marktsegmentatie, merkenstrategie, imago- en communicatieonderzoek, prijsonderzoek, medewerkerstevredenheid, employer branding, innovatietrajecten, retailonderzoek, shopperonderzoek, maatschappelijk onderzoek en trendsonderzoek.

 *In onze buurlanden liggen de gunningspercentages veel hoger. In Nederland worden maar liefst 66% van de aanbestedingen aan lokale kmo’s gegund. In Duitsland 50% en in Frankrijk 44%. 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Hadeburg Pauwelyn beleidsmedewerker economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Hadeburg Pauwelyn beleidsmedewerker economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent