Skip to Content

Proef Oost-Vlaamse producten tijdens de Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021

Provincie lanceert spaarkaartactie Korte Keten

Van 15 tot 23 mei 2021 vindt in Vlaanderen voor de vierde keer de Week van de Korte Keten plaats. Producenten, lokale besturen en organisaties zetten negen dagen lang lekkere, lokale hoeve- en streekproducten in de kijker. Ook in Oost-Vlaanderen valt er heel wat te proeven en te ontdekken. Bovendien kunnen consumenten mooie prijzen winnen als ze in de korte keten kopen.

Op www.weekvandekorteketen.be staat het volledige aanbod van coronaveilige, klimaatgezonde activiteiten die producenten uit de korte keten en ook tal van andere organisaties en gemeenten in petto hebben. Een greep hieruit: hoevepicknicks, rondleidingen op het bedrijf, fiets- of wandeltochten, boerenmarkten, afhaalboxen, fotowedstrijd, …

Koop korte keten en win een mooie prijs

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert in de Week van de Korte Keten de spaarkaartactie korte keten.

“De spaarkaartactie korte keten wil consumenten stimuleren om de verschillende vormen van korte keten te verkennen en lokaal te kopen bij Oost-Vlaamse korteketenproducenten. Wie van 15 mei tot en met 15 juni 2021 bij de meer dan 180 deelnemende bedrijven aankoopt, maakt kans om in de prijzen te vallen. Een warme oproep aan iedereen om lokaal voedsel recht van bij de boer te ontdekken.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Deelnemende bedrijven, prijzen en voorwaarden zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie

Wat is korte keten?

We spreken van korte keten als voeding via de kortste weg van bij de boer op je bord terecht komt.

Korte keten kent een toenemende belangstelling sinds de coronacrisis. Lokaal kopen en genieten wint aan populariteit. Noodgedwongen bleven we allen meer thuis en ontdekten we meer in onze eigen streek. Dat geldt voor ontspanning, maar ook voor onze voeding. De lokale producent wordt meer ontdekt en gewaardeerd.

De voordelen van korte keten:

  • Er is meer contact tussen consument en producent.
  • Er is weinig transport nodig.
  • De producent ontvangt een eerlijke prijs.
  • De consument krijgt verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
  • Voedselkilometers en verpakkingsafval zijn beperkt.
  • Het is een stimulans voor de lokale economie.

Korte keten bestaat in veel vormen: hoevewinkels, boerenmarkten, automaten op de hoeve, Buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen, Community Supported Agriculture (CSA)-initiatieven, Voedselteams, ....

Lokale hoeve- en streekproducten zijn te vinden op www.lekkeroost-vlaams.be of www.rechtvanbijdeboer.be

Radio 2-uitzending

Wie meer wil ontdekken over de troeven van korte keten, kan op dinsdag 18 mei 2021 tussen 12 en 13 uur afstemmen op Radio 2 Oost-Vlaanderen. Het programma neemt de luisteraar vanop een landbouwbedrijf mee in diverse facetten van korte keten.

De Week van de Korte Keten is een initiatief van alle Vlaamse Provincies in samenwerking met de Vlaamse Overheid, VLAM en het Steunpunt Korte Keten met als doel de korte keten in Vlaanderen onder de aandacht te brengen.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent