Skip to Content

Proef het verhaal van Oost-Vlaamse producten van 14 tot 22 mei 2022

Provincie lanceert spaarkaartactie korte keten

Van 14 tot 22 mei 2022 vindt in Vlaanderen voor de vijfde keer de 'Week van de Korte Keten' plaats. Producenten, lokale besturen en organisaties zetten negen dagen lang lekkere, lokale hoeve- en streekproducten in de kijker. Ook in Oost-Vlaanderen valt er heel wat te proeven en te ontdekken. Bovendien kunnen consumenten mooie prijzen winnen als ze in de korte keten kopen.

Op www.weekvandekorteketen.be staat het volledige aanbod van klimaatgezonde activiteiten die producenten uit de korte keten en ook tal van andere organisaties en lokale besturen in petto hebben. Een greep hieruit: picknick-concert, rondleidingen op het bedrijf, opendeurdagen, wandeltochten, korte keten-markten, voorstelling nieuw product, allerlei proevertjes, …

Koop korte keten en maak kans op een mooie prijs

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert in de Week van de Korte Keten voor de tweede keer de spaarkaartactie korte keten.

"De spaarkaartactie korte keten wil consumenten stimuleren om de verschillende vormen van korte keten te verkennen en lokaal te kopen bij Oost-Vlaamse korte keten-producenten. Wie van 14 mei tot en met 30 juni 2022 bij de meer dan 130 deelnemende bedrijven aankoopt, maakt kans om in de prijzen te vallen. Een warme oproep aan iedereen om lokale hoeve- en streekproducten te proeven en te ontdekken."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Deelnemende producenten, prijzen en voorwaarden zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie.

Radio 2-uitzending

Wie meer wil ontdekken over de troeven van korte keten, kan op dinsdag 17 mei 2022 tussen 12 en 13 uur afstemmen op Radio 2 Oost-Vlaanderen. Het programma neemt de luisteraar vanop een landbouwbedrijf mee in diverse facetten van korte keten.

Schortenactie trapt Week van de Korte Keten af

De Vlaamse Provincies riepen de lokale besturen op om via een ludieke actie met keukenschorten de Week van de Korte keten mee aandacht te geven in het straatbeeld.

Gedeputeerde Leentje Grillaert gaf vrijdagochtend 13 mei samen met burgemeester Herman Vijt de aftrap van de Week van de Korte Keten in Hamme. Ze hingen de keukenschort in de buurt van het gemeentehuis.

Ook burgers kunnen de actie mee zichtbaar maken op social media. Wie een korte keten-schort spot in de gemeente, kan een foto posten met hashtag #weekvandekorteketen en ook @provincieoostvlaanderen, @(naam gemeente) en favoriete lokale producenten taggen.

Wat is korte keten?

We spreken van korte keten als voeding via de kortste weg van bij de boer of producent op je bord terecht komt.

Korte keten kent sinds de coronacrisis een toenemende belangstelling. Lokaal kopen en genieten won aan populariteit. De lokale producent wordt meer ontdekt en gewaardeerd.

De voordelen van korte keten:

  • Er is meer contact tussen consument en producent.
  • Er is weinig transport nodig.
  • De producent ontvangt een eerlijke prijs.
  • De consument krijgt verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
  • Voedselkilometers en verpakkingsafval zijn beperkt.
  • Het is een stimulans voor de lokale economie.

Korte keten bestaat in veel vormen: hoevewinkels, boerenmarkten, automaten op de hoeve, Buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen, Community Supported Agriculture (CSA)-initiatieven, Voedselteams, webshops ....

Lokale hoeve- en streekproducten zijn te vinden op www.lekkeroost-vlaams.be of www.rechtvanbijdeboer.be.

De Week van de Korte Keten is een initiatief van alle Vlaamse Provincies in samenwerking met de Vlaamse Overheid, VLAM en het Steunpunt Korte Keten met als doel de korte keten in Vlaanderen onder de aandacht te brengen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent