Procedurefout openbaar onderzoek toekomstige bedrijventerrein Oudenaarde

Nieuwe kennisgevingsprocedure vanaf 8 mei 2017 - infomoment op 17 mei 2017

Vrijdag 28 april 2017 — Voor het toekomstige bedrijventerrein in Oudenaarde wil de Provincie Oost-Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Een eerste stap hierbij is de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER). De Provincie zoekt naar de best mogelijke locatie voor een nieuw regionaal bedrijventerrein, waarbij de effecten op het milieu een belangrijke factor zijn.

De publieke kennisgeving van het plan-MER, waarbij alle opmerkingen van burgers en betrokken overheden worden verzameld, liep van 23 januari 2017 tot en met 22 februari 2017. Door een interne communicatiefout werd de kennisgevingsnota te laat gepubliceerd op de website. Daarom start een nieuwe kennisgevingsprocedure op maandag 8 mei 2017.

De nieuwe kennisgevingsprocedure loopt tot en met woensdag 7 juni 2017. De Provincie zal hierbij de nadruk leggen op de publicatie van deze kennisgeving, zodat alle betrokken burgers voldoende op de hoogte zijn. De focus ligt hierbij op de burgers. De adviezen van de betrokken instanties zullen niet opnieuw worden opgevraagd. Het planningsproces valt nog steeds onder de oude procedure.

Het resultaat van het plan-MER bepaalt welke locatie geschikt is voor het regionaal bedrijventerrein. De reacties van de omwonenden zijn daarom heel belangrijk. We willen graag weten wat hun visie is op dit toekomstbeeld.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning 

Het plan over de herbestemming van het gebied zit nog volop in de onderzoeksfase. Momenteel is er nog geen definitief plan.

Binnen het plan-MER bekijken we de economische behoefte van de stad Oudenaarde. Die economische behoefte is bepaald op 120 ha in de economische studie die we al hebben uitgevoerd. Vanuit de Provincie willen we de oppervlakte, die we willen herbestemmen tot bedrijvigheid, beperken.

Gedeputeerde Geert Versnick

De nieuwe kennisgevingsnota ligt vanaf 8 mei ter inzage in het administratief centrum van de stad Oudenaarde en de gemeentehuizen van Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem en in het provinciaal administratief centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2 in Gent. Ook kan men de nota vanaf 8 mei raadplegen op de websites van de Provincie Oost-Vlaanderen, MER Vlaanderen en de betrokken gemeenten. 

Infomoment

Op woensdag 17 mei 2017 vindt om 19 uur een infomoment plaats in de Volkszaal van het Stadhuis van Oudenaarde. Iedereen is welkom. 

Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Oost-Vlaanderen
Silke Lemant dienst Ruimtelijke Planning at Provincie Oost-Vlaanderen