Skip to Content

Primeur Provincie Oost-Vlaanderen: groepsaankoop 100% groene stroom uit België

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de negende keer de groepsaankoop voor 100% groene stroom en aardgas voor haar inwoners. Dit jaar heeft de Provincie echter een primeur beet: het is voor het eerst dat alle groene stroom in België zelf wordt opgewekt. Dat is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar 100% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord 2020-2050 van Parijs.

Bedoeling van de groepsaankoop is een grote groep geïnteresseerden samen te brengen om zo een lage prijs voor groene elektriciteit en gas te bedingen.

“Door deze groepsaankoop voor onze inwoners te organiseren, slaan we twee vliegen in een klap”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie. “Enerzijds vergroten we het aandeel naar groene energie en anderzijds verlagen we de energiefactuur voor Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven. De afgelopen edities hadden we een scherpe prijs en realiseerden we besparingen tussen de 195 en 367 EUR.

Enorme stijging aandeel stroom uit hernieuwbare bronnen

Volgens de Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zou de volgende stap in het verduurzamen van Belgische groene stroom het lokaal opwekken van hernieuwbare stroom zijn.

Door bij deze groepsaankoop voor 100% Belgische groene stroom te kiezen, behaalt de Provincie Oost-Vlaanderen deze in 2018 gestelde doelstelling. Het aandeel groenestroomcontracten blijft daarmee stijgen. In 2018 steeg dit volgens de VREG al van 32% naar 45% ten opzichte van het jaar ervoor.

Provincie Oost-Vlaanderen op goede weg 

Ondanks dat de Provincie Oost-Vlaanderen op goede weg is, is onlangs gebleken dat België nog niet op schema zit voor de Europese klimaatambities 2020. De klimaatdoelen voor 2030 liggen daardoor onder vuur. In 2020 zou het aandeel groene energie met 4% moeten stijgen tot 13% ten opzichte van dit jaar. In 2030 is het doel dit aandeel op te trekken naar 25%**.

“De Provincie focust op 2040 om klimaatneutraal te worden. Met het aanbod van 100% groene stroom uit België zetten we grote stappen in de juiste richting”, aldus gedeputeerde Riet Gillis.

Krachten bundelen

Alle geïnteresseerde inwoners van Oost-Vlaanderen kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Op 4 februari 2020 vindt er een veiling plaats waarbij de Provincie de leverancier met de scherpste prijs selecteert. Hoe meer inwoners zich inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle deelnemers berekend. Zij krijgen ten laatste op 15 maart 2020 een persoonlijk aanbod en kunnen dan beslissen of ze het aanbod willen aanvaarden. De Provincie zorgt vervolgens voor een vlotte overstap naar hun goedkope groene energieleverancier.

Inschrijven

Inschrijven kan online via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of via het gemeentelijk loket. Ook de Provincie houdt een loket open in het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’ (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Een overzicht van de loketten en hun openingsuren staat op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.

Het publiek kan voor info terecht bij:

Provincie Oost-Vlaanderen
0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be 

Provinciaal loket
PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Openingsuren: weekdagen 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

*bron https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/05/stroomfactuur-voor-belgische-gezinnen-op-een-na-hoogste-van-alle/

** bron https://www.tijd.be/dossiers/klimaat/belgie-gaat-met-klimaatambitie-compleet-de-mist-in/10177986.html

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Tycho Van Hauwaert beleidsmedewerker klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Tycho Van Hauwaert beleidsmedewerker klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent