Skip to Content

Primeur op nieuwe tentoonstelling 'Landschap door.grond’ in Velzeke

Op zondag 10 november 2019 opent op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’, in samenwerking met de intergemeentelijke archeologische dienst SOLVA. De tentoonstelling kan alvast uitpakken met een primeur, voor het eerst werd het skelet van een aapje aangetroffen bij archeologische opgravingen in Vlaanderen.

De expo ‘Landschap door.grond’ brengt een intrigerende kijk op de relatie tussen mens en landschap doorheen de tijd. Levendige reconstructies van archeologische sites en opmerkelijke objecten uit de regio tonen wat het archeologisch onderzoek in het zuiden van Oost-Vlaanderen de laatste 10 jaar heeft opgeleverd. Vele stukken worden daarbij voor het eerst aan het publiek getoond en daar zitten soms heel verrassende zaken bij.

In het bijzonder is het uitkijken naar een recente unieke vondst. Tijdens opgravingen op de Markt in Sint-Lievens-Houtem troffen de archeologen de restanten van een aapje aan. Onderzoek bevestigde dat het aapje leefde tussen 1660 en 1810.

"Aan de hand van röntgenopnames en isotopenonderzoek kwamen we één en ander te weten over dit dier. Het ging om een vrouwelijk resusaapje, afkomstig uit het verre Oosten. Het moet een wat ongelukkig bestaan gekend hebben, want het had een gebroken poot en de staart was deels geamputeerd. Wellicht kwam het met rondtrekkende foorkramers in Sint-Lievens-Houtem terecht. Vondsten als deze maken het verleden weer even tastbaar.”

Bart Cherretté (SOLVA)

Meer info over het aapje als bijlage. 

Van de Schelde tot de Dender

Naast dit aapje is er nog heel wat fraais te zien. De bezoeker wandelt in de expo door landschappen uit een ver en nabij verleden en ontdekt hoe onze voorouders, van de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde in Ruien, tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden langs de Dendervallei, omgingen met het landschap en het gaandeweg kneedden tot het landschap dat we vandaag kennen. 

Met het landschap als veranderende achtergrond doorheen de tentoonstelling leren we ook hoe de maatschappij veranderde en krijgen we een boeiende inkijk in het dagelijkse leven van onze voorouders. De tentoonstelling geeft antwoorden, maar laat ons ook achter met vragen. Wie waren de personen die veertig eeuwen terug onder grafheuvels begraven werden? Is de verkaveling van ons landschap een recent verschijnsel? En waren die vroege middeleeuwen werkelijk zo donker…?

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed:

“Het feit dat een landschap ook erfgoed kan zijn, is iets wat nog niet veel mensen beseffen. En nochtans, de mens heeft evenzeer zijn stempel op het landschap gedrukt als omgekeerd. Het Provinciebestuur wil hier sterk op inzetten. Met deze tentoonstelling tonen we dat er heel wat waardevol onder onze eigen voeten verborgen zit en dat de verschillende overheden samenwerken om deze informatie niet verloren te laten gaan.”

Praktisch

De expo loopt van zondag 10 november 2019 tot en met zaterdag 31 oktober 2020.

Openingsuren: van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. In het weekend van 13 tot 17 uur.

Je kan de tentoonstelling individueel of in groepsverband bezoeken. Toegangsprijs is 2,5 EUR. 

Adres: Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2 in Zottegem.

Meer info via de website van Archeocentrum Velzeke, telefonisch via 09 360 67 16 of via mail [email protected]

Meer foto's op aanvraag. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent