Skip to Content

Pop-ups in leegstaande handelspanden in vijf Oost-Vlaamse gemeenten

In vijf Oost-Vlaamse gemeenten (Beveren, Eeklo, Geraardsbergen, Lebbeke en Temse) krijgen leegstaande handelspanden een tijdelijke invulling als pop-up. Het project van de Provincie Oost-Vlaanderen vangt zo twee vliegen in een klap: lokale startende ondernemers vinden een geschikt pand in het centrum én er is minder leegstand.

"Dit pop-up traject is één manier om de commerciële leegstand terug te dringen. De stads- en dorpscentra blijven het kloppend hart van een gemeente en dus een ideale locatie voor handel en horeca. Het is dan ook logisch om de leegstand daar prioritair aan te pakken. En natuurlijk zijn ook de ondernemers met dit project gebaat. Op de Dag van de Ondernemer is dit voor hen een mooie extra stimulans."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Vijf lokale besturen zijn geselecteerd om deel te nemen aan het project: Beveren, Eeklo, Geraardsbergen, Lebbeke en Temse. Samen met de Provincie gaan deze gemeenten op zoek naar de beste manier om het pop-up traject te verwezenlijken. Het is een begeleidingstraject op maat, wat betekent dat een begeleiding wordt opgezet die past bij de specifieke context en de beleidsaccenten van het lokaal bestuur. Dat kan op verschillende manieren:

 • eigenaar-verhuurders en (startende) ondernemers actief matchen om tot een concreet winkelconcept en invulling te komen;
 • via een wedstrijdformule ‘win je winkel’ de drempel om een fysieke handelszaak op te starten, verlagen;
 • via een starterspremie het ondernemersklimaat bevorderen.

Draaiboek

De interesse om deel te nemen aan dit project was groot. Vijf lokale besturen kunnen deelnemen, maar de kennis en ervaring die hierdoor wordt opgedaan, is interessant voor alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Het begeleidingstraject zal dan ook worden geëvalueerd. De pop-upondernemers en lokale besturen worden bij elkaar gebracht om informatie en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Al die informatie wordt ten slotte verzameld in een draaiboek dat beschikbaar wordt voor alle lokale besturen. In maart 2022 wordt het draaiboek gepubliceerd via www.oost-vlaanderen.be/onderneem-er-op-uit.

Enthousiasme om te ondernemen groot in Oost-Vlaanderen

Bij meer dan 27 000 zelfstandig ondernemers kan je terecht voor een winkel- of horecabezoek in Oost-Vlaanderen. Ze zijn dus best met veel, die lokale ondernemers. Samen geven ze werk aan 46 000 personen in de detailhandel en in de horeca en genereren ze een jaarlijkse omzet van om en bij de 10,9 miljard euro.

Hoe indrukwekkend deze cijfers ook mogen zijn, onze lokale detailhandel staat al even onder druk. Online shoppen is meer dan ooit populair en de coronacrisis heeft de sector voor nooit geziene uitdagingen gesteld. In Oost-Vlaanderen is de commerciële leegstand dit jaar gestegen tot 10,4%. 2 900 panden ‘wachten’ op een nieuwe invulling.

Maar er is ook positief nieuws. In 2020 zijn bijna 14 800 nieuwe ondernemingen opgericht in de provincie, waaronder ook in de detailhandel en horeca. Met 13,8% van de totale starterspopulatie in België vinden we Oost-Vlaanderen terug op de tweede plaats van alle provincies. Het enthousiasme om een eigen zaak op te starten, is dus nog steeds groot. En die starters hebben ruimte nodig. Daar biedt het Pop-up traject van de Provincie een oplossing voor. 

"Ondernemers zijn durvers en doeners! Maar het is niet evident om als starter meteen een handelspand te huren of te kopen. Door een tijdelijke invulling verlaagt de drempel aanzienlijk voor ondernemers om hun concept uit te testen in de praktijk. Via pop-up willen lokale besturen het ondernemerschap verder aanmoedigen. Tegelijkertijd maakt de pop-up een snellere doorstart naar een permanente invulling mogelijk."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand en KMO

Met Vlaamse en Europese steun

Dit pop-up-traject is een van de zes trajecten binnen het project ‘Onderneem Er Op Uit. Dit project wordt uitgevoerd door de Provincie Oost-Vlaanderen en heeft als doel om de dienstverlening van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten aan hun lokale ondernemers te verbeteren. Het project wordt gefinancierd vanuit de Provincie Oost‑Vlaanderen (372 025,92 EUR), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (372 025,92 EUR) en het Vlaamse Hermesfonds (186 012,96 EUR).

   

  Contacteer ons
  An Vervliet gedeputeerde voor Economie
  Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
  Petra Vandeputte team Economie
  An Vervliet gedeputeerde voor Economie
  Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
  Petra Vandeputte team Economie
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 2023  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

   


  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Charles De Kerchovelaan 189
  9000 Gent