Skip to Content

Pop-up infotentoonstelling en infomoment PRUP KMO-zone Denderleeuw

Tentoonstelling van 9 tot 13 oktober 2017 - infomoment op 12 oktober om 18.30 uur

De kmo-zone ten noorden van de Steenweg in Denderleeuw, waar ook de E5-mode is gevestigd, krijgt een nieuwe bestemming. De toestand van vandaag wordt juridisch vastgelegd in een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Dat PRUP is het eerste ruimtelijk uitvoeringsplan van de Provincie dat de nieuwe procedure volgt, met publieke raadpleging én participatiemoment.

Pop-up infotentoonstelling en Infomoment

In de week van 9 oktober 2017 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen samen met het gemeentebestuur een pop-up infotentoonstelling in het onthaal van het gemeentehuis van Denderleeuw. Op donderdag 12 oktober om 18.30 uur geven de ruimtelijke planners van de Provincie meer uitleg tijdens een infomoment in de zaal ‘Schiptrekker’ van het gemeentehuis.

De pers is welkom. 

Nog tot en met 30 november loopt de raadpleging en adviesverlening rond het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herbestemming van de kmo-zone. Iedereen kan tijdens de publieke raadpleging reageren op de startnota. 

Meer info is hier te vinden.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning
Martine Verhoeve Gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent