Skip to Content

Paardje Djapa geniet van mooi pensioen op Provinciaal domein De Brielmeersen

Provincie verkoopt oude pony's en paardjes niet meer

In Provinciaal domein De Boerekreek in Sint-Laureins heeft menig kind een ritje gemaakt op de rug van paardje Djapa. Nu mag Djapa met pensioen en verhuist ze naar Provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze om te genieten van een goede oude dag. De Provincie Oost-Vlaanderen is niet meer van plan om haar oude pony's en paardjes te verkopen.

De 22-jarige merrie Djapa maakt deel uit van de manège van 18 dieren die worden ingezet voor de ponykampen, waarvoor het Provinciaal domein De Boerekreek befaamd is.

Het paardje is te oud om verder deel te nemen aan de ponykampen en wordt vervangen door een jong en sterk dier. Wegens onvoldoende stalruimte in de komende winterperiode moet Djapa weg uit De Boerekreek. 

"Daarom zochten we een diervriendelijke oplossing voor de tamme Djapa", zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de recreatiedomeinen. "In het verleden werden pony's en paardjes op pensioenleeftijd verkocht, zonder op te volgen of de dieren goed terecht kwamen. Daar komt nu verandering in. De Provincie zal deze dieren niet meer zomaar verkopen."

Zo mag Djapa voortaan genieten van een welverdiende rust op het Provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze. Daar is voldoende ruimte en wordt het paardje omringd door twee soortgenoten. Dat is belangrijk voor een groepsdier. Op de Brielmeersen zal het dier goed opgevolgd worden na de verhuis. Djapa krijgt er bijvoorveeld dezelfde voeding om geen last te krijgen van hoefbevangenheid.

Gedeputeerde Annemie Charlier gaf ook de opdracht om een plan op te stellen voor de andere pony's en paardjes in De Boerekreek.

"Ik wil weten welke dieren de volgende jaren op pensioenleeftijd komen, zodat we ook voor hen een mooie oplossing vinden in onze recreatiedomeinen."

Wie Djapa wil bezoeken, kan vanaf nu terecht in het dierenpark op de Brielmeersen in Deinze. Dit mooie dierenpark zal bovendien nog uitgebreid worden in de toekomst.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor recreatiedomeinen
Provinciaal domein de Brielmeersen
Annemie Charlier gedeputeerde voor recreatiedomeinen
Provinciaal domein de Brielmeersen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent