Skip to Content

Politieschool Oost-Vlaanderen leert sporenbewust optreden met 3D en VR

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en PAULO- Politieopleiding werkten samen een opleiding uit die volop inzet op het gebruik van nieuwe technologieën. Politiemedewerkers leren voortaan sporenbewust optreden op een plaats delict door middel van 3D en virtual reality.

Met een VR-bril kunnen de cursisten een levensecht plaats delict herbezoeken en zo waarheidsgetrouw aanleren wat van hen wordt verwacht.

De Federale Gerechtelijke Politie wil gebruik maken van nieuwe technologieën om de georganiseerde criminaliteit op een kwalitatieve en efficiënte wijze aan te pakken, de zware misdrijven op te lossen en de daders te vatten.

Hiertoe zijn er 14 projecten opgezet waaronder de digitale afstapping die uitgetest wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en Limburg. In deze testfase wordt er bij elke afstapping op een plaats delict een 360°-foto en een 3D-opname gemaakt.  De 360°-fotografie maakt een eerste accurate beeldvorming en sturing op de plaats delict mogelijk. Het driedimensionaal scannen biedt daarnaast talrijke bijkomende voordelen.

Zo laat dit onder meer een metrisch correcte weergave toe, kan een plaats delict onbeperkt virtueel herbezocht worden, kunnen hypotheses en scenario’s afgetoetst worden door de onderzoekers op basis van andere beschikbare elementen, kunnen de data gebruikt worden om een digitale reconstructie te visualiseren en kan ten slotte het uitgewerkte project dienen om een kwalitatieve getuigenis te brengen naar de rechtbank toe.

Voorafgaand aan de afstapping is het belangrijk dat de politiemedewerkers die als eerste ter plaatse komen, weten wat ze mogen en niet mogen op een plaats delict, en waar ze op moeten letten.
Deze aspecten werden voorheen theoretisch of in geënsceneerde lokalen gebracht, maar kunnen nu dankzij het project 3D veel waarheidsgetrouwer en visueel aangeleerd worden.

Lessenpakket met VR-bril

Verderbouwend op het 3D-project hebben de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en PAULO-Politieopleiding een lessenpakket samengesteld waarbij de leerlingen zich met een VR-bril virtueel op een echte plaats delict kunnen bewegen. Zo kunnen ze wennen aan de harde realiteit van een plaats delict en leren wat te doen. Dit is realistischer dan gewone foto’s of een nagemaakte plaats delict en ook kostenbesparend. Bovendien laat dit toe om de kennis van de leerlingen te testen; in de VR bril krijgen ze vragen geprojecteerd die ze dan mondeling toelichten aan de lesgever.

Deze manier van lesgeven zal steeds meer worden toegepast om de politiemensen op een realistische manier zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak. Naast de afstapping, kan de VR-opleiding immers ook gebruikt worden bij bijvoorbeeld slachtofferbejegening, geweldsbeheersing, huiszoeking, klantvriendelijk onthaal, ….

"De Provincie Oost-Vlaanderen en PAULO investeren verder in innovatieve manieren van lesgeven waarvan dit een voorbeeld is. In de toekomst zullen we dus nog vaker VR-brillen zien verschijnen tijdens opleidingen, zowel voor bijscholingen en als voor de basisopleidingen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Benny Van Belle PAULO-Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Benny Van Belle PAULO-Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent