Plannen voormalige elektriciteitscentrale Ruien in finale fase

Geef je mening tijdens het openbaar onderzoek

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de voormalige elektriciteitscentrale in Ruien is bijna klaar. Het doel is om van het gebied een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken met oog voor de omgeving. Vooraleer het PRUP in zijn definitieve plooi valt, krijgt de burger inspraak tijdens het openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 29 april 2024 tot en met donderdag 27 juni 2024. Wie wil, kan het ontwerp dan inkijken en er zijn mening over geven. Je kan ook deelnemen aan een infomoment op donderdag 16 mei 2024 waarbij de Provincie een extra woordje uitleg geeft tijdens een persoonlijk gesprek.

Ruimtelijk planningsproces gaat laatste fase in

De Provincie maakt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op voor de site in Ruien. De opmaak van dat plan loopt al een tijdje, waarbij je kon deelnemen aan participatiemomenten. Op basis van de verzamelde reacties en de resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten, maakte de provincie een ontwerpplan op. De provincieraad stelde dat ontwerp voorlopig vast op 27 maart 2024. Nu kan je opnieuw je mening geven tijdens het openbaar onderzoek. Daarna volgt de definitieve vaststelling van het PRUP, waarna het plan in werking treedt.

Hoe is het plan opgebouwd?

De inhoudelijke basis voor het plan is een visie die bestaat uit enkele krachtlijnen zoals de inzet op watergebonden bedrijvigheid, de uitbouw van een strategische zone voor energie, en de vrijwaring van de natuurwaarden in het gebied. Het ontwerpplan vertaalt de visie in een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Bij het plan horen ook enkele studies, waarvan je de resultaten tijdens het openbaar onderzoek kan inkijken.

Geef je mening tijdens het openbaar onderzoek

“Wij zijn heel blij dat het plan de finale fase ingaat. Maar eerst horen we graag nog eens de mening van de betrokkenen. Met het plan kan de zone verder uitgroeien tot een toekomstbestendige bedrijvenzone en energiehub in de regio, en beschermen we er tegelijkertijd zones voor natuur"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het ontwerp inkijken en je mening geven. Je kan het plan inkijken op de websites van de Provincie en de gemeente Kluisbergen, maar je kan het ook komen inkijken bij de Provincie, gemeente Kluisbergen en gemeente Avelgem. Reageren kan per mail naar procoro@oost-vlaanderen.be of je kan je reactie ook opsturen met de post of afgeven tegen ontvangstbewijs.

Wil je graag een extra woordje uitleg? Kom dan naar het infomoment in het Cultureel Centrum De Brug (Brugzavel 25C, 9690 Kluisbergen). Dat vindt plaats op donderdag 16 mei 2024. Tijdens een persoonlijk gesprek kan je al je vragen stellen. Schrijf je in voor een afspraak tussen 16 uur en 20 uur via www.oost-vlaanderen.be/prup-ruien-centraal.

An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Joke Lannoye Projectcoördinator

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent