PISAD gaat vanaf 1 januari 2018 op in CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2018 kantelt het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD) in in de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen. De zeven drugmedewerkers van PISAD kunnen vanaf dan hun activiteiten verder ontplooien vanuit het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. De Provincie is immers vanaf 1 januari 2018 niet meer bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Tot op heden worden de activiteiten van PISAD voor 51% gefinancierd door de aangesloten gemeenten (Brakel, Denderleeuw, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem en Zottegem) en voor 49% door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Met het Vlaams Regeerakkoord van 24 juli 2014 zijn de provincies vanaf 1 januari 2018 niet meer bevoegd voor persoonsgebonden materies en verhuist deze bevoegdheid naar een andere overheid.

De voorkeursoptie van zowel de Provincie Oost-Vlaanderen als de Vlaamse overheid ging uit naar de inkanteling van PISAD in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid beschouwt immers de drugbegeleiding als onderdeel van een globale geestelijke gezondheidszorg. Bepaalde CGG’s bieden al een dergelijke dienstverlening aan.

Het CGG ZOV engageerde zich om de werking van PISAD onder de naam CGG-ZOV-PISAD maximaal verder te zetten. De betrokkenheid van de aangesloten gemeenten en het stakeholdersoverleg wordt maximaal behartigd via de Raad van Advies.

PISAD

In de loop van 1996 werd in Oudenaarde, met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen een drugpreventieproject gelanceerd dat uniek was in Vlaanderen. Basisidee van dit project was om het gebruik van legale en illegale middelen door schoolgaande jongeren onder controle te krijgen, door een snelle begeleiding. Het project evolueerde naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband, waar uiteindelijk 19 steden en gemeenten bij aansloten.

PISAD doet aan drugspreventie en begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving. Concreet uit zich dit in een combinatie van activiteiten waaronder de weerbaarheid van jongeren verhogen, individuele en groepsvormingen in geval van riskant of beginnend problematisch druggebruik en het ondersteunen van diverse actoren bij de ontwikkeling van een lokaal drugsbeleid.

PISAD werkt nauw samen met scholen, de CLB’s, de schoolmaatschappelijke diensten, politie, justitie en de jeugdbegeleidingsdiensten.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Orbie directeur Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Karen Godfrin directeur , CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Orbie directeur Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Karen Godfrin directeur , CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent