Skip to Content

PFAS-vervuiling op de PAULO-site in Gent

Risico's voor omgeving zeer beperkt

Op de site van PAULO (provinciale academie voor urgentiediensten en lokale overheden) in Gent werden verhoogde PFAS-waarden aangetroffen. De verhoogde concentraties situeren zich zowel in de bodem als het grondwater.

De risico’s voor de omgeving zijn zeer beperkt. Zo ligt de site in industriegebied én op ruime afstand van woonzones. Conform de Europese wetgeving was het provinciebestuur ook al geruime tijd gestopt met het gebruik van PFOS (sinds 2011) en PFOA (sinds 2015).

Blusoefeningen

De vervuiling is vermoedelijk afkomstig van de blusoefeningen met PFAS-houdend blusschuim die in het verleden op de terreinen werden gehouden. De PFOS- en PFOA-houdende producten werden gebruikt volgens de toenmalige verplichte richtlijnen voor de brandweeropleidingen.

"We namen hierover onze verantwoordelijkheid op: eind november 2021 vond een overleg plaats met de OVAM om de problematiek te bespreken. In 2022 wordt ook gestart met een beschrijvend bodemonderzoek om de exacte omvang van de vervuiling in kaart te brengen. Dat onderzoek zal vervolgens de basis vormen van een later bodemsaneringsplan en -project."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

De verhoogde PFAS-waarden kwamen aan het licht via een oriënterend bodemonderzoek. De resultaten van dit onderzoek werden aan de OVAM overgemaakt door het aangestelde studiebureau.

De Provincie staat in nauw overleg met de OVAM en de Grondbank om de risico's nog meer te beperken en de nodige stappen te zetten om de bodemverontreiniging aan te pakken.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent