Skip to Content

Persmededeling - zwembad Puyenbroeck blijft nog dicht tot en met vrijdag 21 juni

Het 50m-zwembad in domein Puyenbroeck blijft dicht tot en met vrijdag 21 juni. De kinderbaden zijn bij mooi weer wel open op woensdagnamiddag en in het weekend.

Oorzaak van de sluiting

De oorzaak van de sluiting ligt aan de steunbeugels waarop de hoofdwateraanvoerleiding rust. De leiding wordt hersteld en alle beugels worden vervangen om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen.

Herstelling

De werken situeren zich in de zeer moeilijk bereikbare kruipkelder rond het zwembad, waardoor een vlotte en snelle herstelling onmogelijk is. Nu de aannemer gestart is, is er pas zicht op de planning.

Het team doet al het mogelijke om het zwembad zo snel en veilig mogelijk te herstellen, maar door de techniciteit van de werken kan het 50m-bad pas op zaterdag 22 juni heropenen.

Tegemoetkoming voor de klanten

In Puyenbroeck zitten ze verveeld met de tweede sluiting op korte tijd. Daarom worden de meerbeurtenkaarten of abonnementen die nu in omloop zijn, verlengd met 30 dagen.

 

Contacteer ons
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent