Skip to Content

Pedagogisch Centrum Wagenschot bestendigt werking in Heynsdaele met nieuwe erfpachtovereenkomst

De Oost-Vlaamse deputatie keurde recent de erfpachtovereenkomst met de vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot voor de site Heynsdaele in Ronse en Kluisbergen goed voor een duurtijd van 33 jaar. De volledige site werd in erfpacht gegeven met uitzondering van de gronden die onder bosbeheer vallen. Deze zullen verder door de Provincie Oost-Vlaanderen worden beheerd.

"Sinds het schooljaar 2020-2021 verhuisden we onze eigen onderwijsactiviteiten op de campus Heynsdaele naar de scholencampus Buggenhout. Hierdoor werd Wagenschot de enige gebruiker van de site Heynsdaele. We zijn nu verheugd dat Wagenschot met deze nieuwe erfpachtovereenkomst zijn werking als Multifunctioneel Centrum (MFC) in Heynsdaele bestendigt."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

Het Pedagogisch Centrum Wagenschot biedt, samen met de vestiging in Eke, zorg en begeleiding aan jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen aan.

Door twee partners, KBO Oudenaarde en de vzw Isabelle Beernaert, aan te trekken, verzekert Wagenschot als hoofdbeheerder zijn lange termijnengagement voor de site. KBO Oudenaarde zal in Heynsdaele klassen van het 5de en 6de leerjaar lager bijzonder onderwijs type 3 - GES type inrichten. Als professionele dansgroep (met internationale producties) en met vrijetijdsinitiaties voor alle leeftijden is de vzw Isabelle Beernaert een belangrijke speler in de cultuursector. Daarnaast lieert de vzw zich aan een aantal integratie-initiatieven met jongeren die door Wagenschot worden begeleid. Met dit concept streeft de vzw Wagenschot naar een goed samenlevingsmodel op de site.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
dienst Patrimonium
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
dienst Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent