PCVO VSPW officieel geopend als provinciale school

Gisteren vond de plechtige opening van PCVO VSPW (Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk) in Sint-Amandsberg (Gent) plaats. Het centrum voor volwassenenonderwijs maakt nu officieel deel uit van het provinciaal volwassenenonderwijs. 

Het nieuwe PCVO VSPW zal blijven focussen op zorgopleidingen. Maar ook voor vb. bibliotheekopleidingen en Vlaamse Gebarentaal kan men er terecht. Voor de cursisten verandert er dus in principe niets. Ook de naam VSPW blijft behouden. 

“Het provinciaal volwassenenonderwijs breidt uit. Met de overname van de VSPW in Sint-Amandsberg versterkt het provinciaal volwassenenonderwijs haar aanbod in de zorgopleidingen. Op die manier wordt er toegemoet gekomen aan een maatschappelijke nood aan goed opgeleid personeel in de zorgsector.”

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs

 

Gisteren werd de sleutel van het PCVO symbolisch overgedragen aan gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel de Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Patricia Meganck organisatiemedewerker directie Onderwijsinstellingen
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel de Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Patricia Meganck organisatiemedewerker directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent