PCVO VIVA en PCVO Dender en Schelde fusioneren tot PCVO Groeipunt vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 fusioneren PCVO VIVA met vestigingen in Aalst, Deinze, Gent, Geraardsbergen, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en PCVO Dender en Schelde met vestigingen in Ninove, Oudenaarde en Zottegem, tot PCVO Groeipunt. Dat besliste de provincieraad op 25 april 2018. 

Het nieuwe fusiecentrum PCVO Groeipunt zal op ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden en het huidige aanbod verderzetten.

Binnen het huidige aanbod wil het fusiecentrum de focus leggen op:

  • Zorg
  • Maak (technische)
  • Word (maatschappelijke geletterdheid)

Ik zorg (care)

Ik maak (skill)

Ik word (social)

Algemene Personenzorg

Ambachtelijk erfgoed

Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2

 

Auto

Europese hoofdtalen richtgraad 3 en 4

Lichaamsverzorging

Fotografie

ICT

Huishoudhulp

Koeling en warmte

Nederlands Tweede Taal richtgraad 1 en 2

 

Lassen

Nederlands Tweede Taal richtgraad 3 en 4

 

Mechanica-elektriciteit

 

 

Meubelmakerij

 

 

Ruwbouw

 

 

Ambachtelijke accessoires

 

 

Huishoudelijk Koken

 

 

Huishoudelijke decoratie- en naaitechieken

 

 

Mode: realisaties

 

 

De focus van het nieuwe centrum past binnen de doelststellingen van het volwassenonderwijs, namelijk tweedekansonderwijs, geletterdheid, Nederlands als tweede taal en levenslang en levensbreed leren. Het fusiecentrum Groeipunt  zal sterk inzetten op een goede samenwerking met de openbare en de privéarbeidsmarkt voor arbeidsmarktgerichter onderwijs.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs

De hoofdzetel van het centrum wordt: Centrumlaan 160, 9400 Ninove.

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Kristel de Boevere directeur directie Onderwijsinstellingen, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Kristel de Boevere directeur directie Onderwijsinstellingen, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent