PCVO Groeipunt officieel geopend

Gisteren vond de plechtige opening van PCVO Groeipunt in Ninove plaats. De centra voor volwassenenonderwijs PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA smelten samen tot PCVO Groeipunt, met hoofdzetel in Ninove. 

Het nieuwe fusiecentrum PCVO Groeipunt zal op ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden en het huidige aanbod verderzetten.

"PCVO Groeipunt zal hierdoor een waaier van opleidingen uit 16 verschillende studiegebieden aanbieden op 14 lesplaatsen. Op die manier creëren we in de regio een sterk centrum dat levenslang en levensbreed leren garandeert.”, aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs. 

Binnen het huidige aanbod wil het fusiecentrum de focus leggen op:

  • Zorg
  • Maak (technische)
  • Word (maatschappelijke geletterdheid)

Gisteren werd alvast een symbolische boom onthuld door gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs en directeur Johan Du Bois.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel De Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Patricia Meganck organisatiemedewerker directie Onderwijsinstellingen
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel De Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Patricia Meganck organisatiemedewerker directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent