PCVO Groeipunt officieel geopend

Dinsdag 4 september 2018 — Gisteren vond de plechtige opening van PCVO Groeipunt in Ninove plaats. De centra voor volwassenenonderwijs PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA smelten samen tot PCVO Groeipunt, met hoofdzetel in Ninove. 

Het nieuwe fusiecentrum PCVO Groeipunt zal op ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden en het huidige aanbod verderzetten.

"PCVO Groeipunt zal hierdoor een waaier van opleidingen uit 16 verschillende studiegebieden aanbieden op 14 lesplaatsen. Op die manier creëren we in de regio een sterk centrum dat levenslang en levensbreed leren garandeert.”, aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs. 

Binnen het huidige aanbod wil het fusiecentrum de focus leggen op:

  • Zorg
  • Maak (technische)
  • Word (maatschappelijke geletterdheid)

Gisteren werd alvast een symbolische boom onthuld door gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs en directeur Johan Du Bois.

Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer, directeur Johan Du Bois, Voorzitter Provincieraad Greet De Troyer, Gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs Peter Hertog
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel De Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Patricia Meganck organisatiemedewerker directie Onderwijsinstellingen