PAULO zoekt meer dan 200 Oost-Vlaamse politie-inspecteurs

Infodag op zaterdag 9 maart

Op zaterdag 9 maart vindt de infodag van PAULO-Politieopleiding plaats in Mendonk (Gent). De infodag is een samenwerking tussen PAULO-Politieopleiding, de rekruteringsdienst van de federale politie en een dertigtal politiediensten die aanwezig zijn met een infostand. Kandidaat-inspecteurs kunnen zich tijdens de infodag uitgebreid informeren over de selectieproeven, basisopleiding en loopbaanmogelijkheden bij de politie.

Dat de Politieopleiding van PAULO staat voor levensecht leren, wordt tijdens de infodag aangetoond. Zo staan er heel wat demonstraties op het programma: zelfverdediging, schietoefeningen, hondenpatrouille, politieboten, motoragenten en openbare orde.

"Wie de  infodag van PAULO bezoekt, komt niet alleen meer te weten over het leven op de politieschool. Dankzij een goede samenwerking met de lokale en federale politiediensten kunnen we een programma aanbieden dat de bezoekers ook informeert over de selectieprocedure voor inspecteur en de jobmogelijkheden bij de politie. Niet minder dan 200 medewerkers staan klaar om meer dan 1 000 bezoekers te ontvangen op de campus. Er is dan ook een grote behoefte aan politie-inspecteurs: in Oost-Vlaanderen willen we dit jaar meer dan 200 inspecteurs opleiden."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Praktisch

Wie info wil over een job bij de politie kan zich nog tot en met 6 maart inschrijven voor de infodag op de jobpol-website.

De infodag loopt van 9.30 tot 17.00 uur op zaterdag 9 maart.

Bezoekers zijn welkom op de PAULO-campus in de Gentse haven: Sprendonkstraat 5, 9042 Gent.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Benny Van Belle PAULO Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Benny Van Belle PAULO Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent