PAULO vindt extra lesruimte op campus CVO Groeipunt Wetteren

De campus van de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO) in Mendonk barst stilaan uit haar voegen. Daarom wordt, sinds 30 januari, een deel van de opleidingen van PAULO gegeven op de campus van CVO Groeipunt in Wetteren. 

Vooral door het toenemende aantal dagopleidingen kampt de hoofdcampus van PAULO in Mendonk met een plaatsgebrek. Een omgekeerd verhaal zien we bij CVO Groeipunt in Wetteren. Daar spitst men zich toe op onderwijs voor volwassenen, waarbij de lessen meestal 's avonds plaatsvinden. Daardoor blijven lokalen op de campus overdag vaak ongebruikt. Beide scholen zijn eigendom van Provincie Oost-Vlaanderen en dus lag een toenadering voor de hand.

"CVO Groeipunt is een moderne, goed uitgeruste campus en bovendien ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Toen ik vernam dat PAULO op zoek was naar een bijkomende leslocatie, kwam deze campus al snel in beeld als extra uitvalsbasis. Een efficiënt beheer van onze provinciale infrastructuur vormt immers voor alle betrokken partijen een absolute meerwaarde."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

De Politieopleiding van PAULO beet op maandag 30 en dinsdag 31 januari de spits af met een tweedaagse opleiding cybercrime. Ook in de komende maanden zullen zij bijscholingen voor politie organiseren op de campus van CVO Groeipunt. Voor veel hulpdiensten in Oost-Vlaanderen is Wetteren immers ook sneller bereikbaar, wat ongetwijfeld hun motivatie om opleidingen te volgen bij PAULO nog extra zal bevorderen. Er wordt ook bekeken of er in de toekomst lessen voor de basisopleiding aspirant-inspecteur kunnen plaatsvinden op de campus.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur PAULO-Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur PAULO-Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent