Skip to Content

PAULO-Politieopleiding organiseert Innovatieve Dag: nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden

donderdag 29 april

Tijdens de derde editie van de 'Innovatieve Dag' zet de Oost-Vlaamse politieschool (PAULO) op donderdag 29 april haar virtuele deuren open. Meer dan 200 medewerkers van de politie kunnen inspirerende online workshops volgen. Het programma van de Innovatieve Dag is in hoofdzaak gericht op politionele toepassingen.

Op donderdag 29 april organiseert PAULO de derde editie van de Innovatieve Dag. Tijdens deze dag staat PAULO-Politieopleiding stil bij recente vernieuwingen die het politielandschap kenmerken. Meer dan 200 medewerkers van politie kunnen zes inspirerende online workshops volgen rond innovatiethema’s die zeer actueel zijn en de toekomst van het politiewerk mee zullen bepalen. Verschillende experts op het gebied van e-currency, Office 365, forensisch plaatsonderzoek, AMS, burn-outpreventie, ... komen aan het woord.

Door corona stapt PAULO voor het eerst over op een digitale versie van de Innovatieve Dag.

"Innovatie is ook in tijden van pandemieën een blijvende noodzaak of een uitweg richting wat we intussen het 'Nieuwe normaal' zijn gaan noemen. Dat digitale meetings in deze tijden onmisbaar zijn geworden, ervaren we allemaal al langer. Daarom komt het vast niet als een verrassing dat Provincie Oost-Vlaanderen en PAULO al langer op digitale sneltrein zijn gestapt door verplicht telewerken, digitale afstandsonderwijs, …"

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Het programma van de Innovatieve Dag omvat in hoofdzaak sessies die dieper ingaan op politionele toepassingen, zoals:

  • 3D-scans bij het plaats delict
  • tools om digitale sporen te vinden in met het internet geconnecteerde voertuigen
  • technieken die misdrijven met cryptomunten kunnen blootleggen

De dag zet in op meer dan technologie alleen. Zo is er ook een workshop rond burn-outpreventie & digitale detox.

Praktisch

Een volledig overzicht van het programma is te vinden via de website.

De pers is welkom.

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent