Skip to Content

PAULO - Politieopleiding neemt deel aan de verkeersveilige nacht van vrijdag 29 november

36 aspirant-hoofdinspecteurs van de 31ste promotie en 30 aspirant-inspecteurs van de 123ste promotie van PAULO - Politieopleiding leveren in de nacht van vrijdag 29 november samen bijstand aan 3 politiekorpsen in Oost-Vlaanderen (PZ Meetjesland Centrum, PZ Waasland-Noord, PZ Sint-Niklaas).

Tussen 20 en 4 uur voeren ze mee gerichte controles op alcohol en drugs uit op de belangrijkste, lokale verkeersaders. Ze verlenen o.a. bijstand  bij het vaststellen en verbaliseren van sturen onder invloed van alcohol en drugs in het verkeer, inbreuken op het rijbewijs, niet verzekerde voertuigen, technische eisen, wegcode, ... 

"Deelnemen aan verkeersacties behoort tot de leerdoelstellingen van de basisopleidingen van PAULO - Politieopleiding. Bovendien werd de opleiding tot hoofdinspecteur van politie in PAULO dit jaar grondig hervormd.  Er werd onder andere maximaal ingezet op het verhogen van het aantal praktijkdagen en rollenspelen."  

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs


De 23ste verkeersveilige nacht is voor Oost-Vlaanderen de officiële start van de nationale Bob-campagne van dit jaar.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent