PAULO Politieopleiding lanceert nieuwe cybercrime-opleidingen

Cybercrime staat vandaag bovenaan de lijst van de meest voorkomende criminele feiten. De Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO) lanceert daarom nieuwe opleidingen rond cybercrime die het bestaande pakket vervolledigen.

Alleen al in Oost-Vlaanderen was er in de periode 2019-2022 een verdubbeling van het aantal inbreuken op vlak van cybercrime. Cybercriminelen worden steeds inventiever en gaan voortdurend op zoek naar nieuwe methodes om geld of gegevens afhandig te maken. Vooral phishing, gebruik van valse gegevens, informaticabedrog en hacking kenden de jongste jaren een stijgende trend.

Politiekorpsen in Oost-Vlaanderen nemen vandaag al bewustmakende initiatieven door infomomenten te organiseren of publicaties te verspreiden met tips rond veilig surfen op het web. De politie wil verder inzetten op drie pistes: de bewustmaking van burgers, een snelle slachtofferbegeleiding en de aanpak van cybercriminelen. De PAULO Politieschool biedt al een uitgebreid traject aan rond cybercrime dat nu wordt versterkt met enkele bijkomende opleidingen.

“PAULO wil mee werk maken van een veilige samenleving en dus logischerwijs blijven investeren in cybercrime-opleidingen. We bieden al sinds 2014 een heel traject van opleidingen aan voor verschillende profielen binnen de politie. Vorig jaar resulteerde dat in 63 sessies voor in totaal 900 cursisten.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs & Vorming

Twee nieuwe opleidingen

Recent werden twee nieuwe opleidingen toegevoegd aan het programma. waardoor er nu een totaalpakket is van opleidingen rond de thema's preventie, vaststellingen en onderzoek.

Cybercrime: How to investigate

Terreinspecialisten van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en politiezones uit Oost-Vlaanderen stelden deze nieuwe opleidingen samen. In deze opleiding leren cyberspeurders aan de hand van praktijkcases forensisch gevrijwaarde data onderzoeken. Om waarheidsgetrouw te kunnen oefenen, deed PAULO onlangs belangrijke investeringen in hardware en software (server, domeinnaam, smartphones, forensische hardware, pc’s, …). De opgedane kennis kunnen de cyberspeurders direct in de praktijk omzetten in het digitaal forensisch labo van de FGP Oost-Vlaanderen.

Cybercrime: How to advise

Deze opleiding focust niet alleen op preventie, maar ook op een correcte doorverwijzing en snelle opvolging van klachten. De onthaalmedewerker krijgt in de opleiding de basiskennis mee die nodig is om mogelijke gedupeerden snel bij te staan en erger te voorkomen.

"De opleiding 'Cybercrime: How to advise' krijgt een belangrijke plaats in het totale opleidingstraject. Daarin worden politiemedewerkers opgeleid als echte cyberpreventieadviseurs voor de inwoners van hun gemeente of stad, in de hoop geleidelijk minder slachtoffers te hebben  van phishing, hacking en andere cyberdelicten.  
Het valt te vergelijken met de inbraakpreventie die diefstalpreventieadviseurs vandaag aanbieden. De opgeleide cyberadviseurs kunnen tips geven om diefstal via internet te voorkomen.”


Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur PAULO Politieopleiding 

Bank data Analysis and Reporting Tool (BART)

Politiediensten kunnen ook terecht bij PAULO voor hun training in het gebruik van de Bank data Analysis and Reporting Tool (BART). Deze toepassing werd gelanceerd na de uitdrukkelijke vraag van de minister van Justitie om meer in te zetten op de recuperatie van criminele gelden.

Dankzij de module, ontworpen door de FGP Limburg en onder impuls van de FGP Oost-Vlaanderen uitgerold in Oost-Vlaanderen, kan de politie snel inzage krijgen in de financiële bankverrichtingen van een persoon of organisatie. Zo kunnen verdachte geldstromen onmiddellijk door de banken worden geblokkeerd met als doel om de gestolen sommen te recupereren.
 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs & Vorming
Benny Van Belle PAULO Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs & Vorming
Benny Van Belle PAULO Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent