PAULO Brandweeropleiding ontvangt 200 jongeren op dag van de jeugdbrandweer

Op zaterdag 2 september organiseerden Jeugdbrandweer Vlaanderen en PAULO Brandweeropleiding, het opleidingscentrum voor de brandweer in Oost-Vlaanderen, een 'dag van de jeugdbrandweer'. Vanuit heel Vlaanderen kwamen meer dan 200 jongeren samen in Gent om er leuke workshops te volgen en te verbroederen. Als slot van deze spannende dag vol actie en avontuur kreeg de laatste lichting kadetten hun brevet overhandigd.

De jongeren konden doorheen de dag aan verschillende workshops deelnemen. Zo kregen ze de kans om een voertuig open te knippen, een echte brand te blussen én te werken met gevaarlijke dieren zoals slangen en spinnen. Daarnaast was er een workshop rond evacuatietechnieken en konden de jongeren zoektechnieken toepassen op de set van 'Onder Vuur', de bekende VRT-reeks.

“Als Provincie zijn we erg blij dat jongeren een engagement willen opnemen in de jeugdbrandweer. We hopen dat hen dat inspireert om ook later actief te blijven bij de brandweer en zich te blijven inzetten voor ieders veiligheid. Daarom richten we ook als enige provincie jaarlijks een kadettenopleiding in. Daarmee investeren we tenslotte in de toekomst van onze hulpverleningszones.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is voor veel jongeren de eerste stap in hun carrière bij de brandweer. Heel wat hulpverleningszones hebben een jeugdbrandweerwerking waarbij jongeren vanaf 12 jaar hun eerste stappen kunnen zetten in de wereld van de hulpverlening. Op een speelse wijze leren ze er branden blussen, de eerste medische handelingen, hulp bieden bij ongevallen … Kortom, de eerste hulp bij een incident of ongeval.

Kadettenopleiding

Vanaf 16 jaar kunnen de leden van de jeugdbrandweer, maar ook jongeren zonder ervaring bij de brandweer, starten aan de kadettenopleiding. In deze cursus krijgen de jongeren hun eerste opleidingen tot brandweermens. Doorheen twee jaar doorlopen ze een groot deel van de opleiding, waardoor ze op hun 18de inzetbaar zijn bij de brandweer.

De Provincie Oost-Vlaanderen biedt deze opleiding jaarlijks aan en investeert zo in de hulpverlening in Oost-Vlaanderen. Heel wat hulpverleningszones kampen met rekruteringsproblemen. Door de kadettenopleiding te steunen en mee te financieren, helpt de Provincie de hulpverleningszones aan jonge gemotiveerde brandweerlui.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Francis Verleyen opleidingsdirecteur, PAULO Brandweeropleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Francis Verleyen opleidingsdirecteur, PAULO Brandweeropleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent