Skip to Content

Participatiemoment Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan is een groot succes

De Provincie werkt aan een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. De conceptnota voor het nieuwe beleidsplan werd vandaag voorgesteld tijdens een groot participatiemoment, dat valt in de periode van de publieke raadpleging van de conceptnota.

Maar liefst 200 deelnemers (o.a. de Vlaamse overheid, lokale besturen, intercommunales, middenveldorganisaties, belangengroepen, universiteiten, private bedrijven, ...) wisselden ervaringen en meningen uit rond verschillende thema’s zoals energie, water en mobiliteit. Deelnemers dachten ook na over uitdagingen als circulariteit, de bevolkingstoename en het vrijwaren van onze open ruimte. Zo gaven de deelnemers mee vorm aan hun eigen toekomst en die van hun (klein)kinderen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning:

Met deze conceptnota staan we in de startblokken om een participatief traject aan te vatten. Nog tot en met 14 november kan elke Oost-Vlaming zijn suggesties en ideeën delen met de Provincie. Met die input gaan we aan de slag om in een volgende fase het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan uit te werken."

Publieke raadpleging

Elke Oost-Vlaming kan van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019 het voorbereidend werk bekijken en zijn suggesties en ideeën delen. Iedereen kan de conceptnota inkijken op de provinciale website, in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2 in Gent) of op het gemeentehuis van zijn gemeente.

Tijdens de periode van de raadpleging kan men opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren: via het online inspraakformulier, mail naar [email protected], per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid in Gent.

Met die input gaat de Provincie Oost-Vlaanderen aan de slag om in een volgende fase het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan uit te werken.

Waarom een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan?

De ruimte waarin we wonen, leven en werken is schaars en eindig. Zowel op het vlak van wonen en open ruimte, maar ook voor mobiliteit, energie en economie is er een ommekeer nodig. Het is belangrijk die ommekeer samen te maken en om voldoende ambitieus en innovatief te zijn. Daarom maakt de Provincie een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan op.

Dat bestaat uit een strategische visie en 3 beleidskaders. In de strategische visie verwoordt de Provincie de waarden en speerpunten die ze wil nastreven. Die speerpunten werkt de Provincie uit in thematische of gebiedsgerichte beleidskaders en actieplannen.

Meer informatie vind je op: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke planning
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent